Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-11-20
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 110870

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: VI p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt
w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty okresowych i doraźnych analiz ekonomiczno-finansowych spółek z obszaru rynku finansowego, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister, a także analizy porównawcze tych spółek z innymi podmiotami rynku finansowego
 • Przygotowuje opinie i stanowiska o projektach, zdarzeniach i zmianach mogących mieć wpływ na prowadzoną przez Ministra politykę właścicielską, w stosunku do spółek z obszaru rynku finansowego, w których Minister wykonuje prawa z akcji i udziałów
 • Monitoruje krajowe i międzynarodowe inicjatywy z obszaru rynku finansowego i instytucji finansowych oraz analizuje materiały, raporty, opracowania dotyczące tej tematyki
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (m.in. ekspertami, instytucjami, ośrodkami badania opinii publicznej), w związku z prowadzonymi analizami i badaniami
 • Analizuje projekty aktów prawnych, inicjatyw strategicznych i rządowych oraz dokumenty regulujące funkcjonowanie krajowych rynków finansowych oraz systemu finansowego, w tym w zakresie oceny wpływu i skutków zmian regulacyjnych na działalność instytucji finansowych, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analiz ekonomicznych lub regulacji rynku finansowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z obszaru funkcjonowania instytucji rynku finansowego
 • Znajomość regulacji rynku finansowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej instytucji finansowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi MS Excel
 • Umiejętności interpersonalne: samodzielnego prowadzenia prac analitycznych, pracy pod presją czasu, wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, argumentowania, pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

   Młodszy specjalista

   łódzkie

   Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

   Data dodania: dzisiaj

   poznaj szczegóły
  • Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

   Specjalista ds. finansowych

   warmińsko-mazurskie

   Wykonywanie zestawień, stany rachunków bankowych, stany magazynowe, wyliczanie danych do sprawozdań, ewidencja kosztów wg. rodzajów. Godziny pracy 8-16 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe w...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Politechnika Wrocławska

   Samodzielny referent / Samodzielna referentka ds. finansowych

   dolnośląskie

   Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego. Zakres obowiązków: obsługa finansowa projektów finansowanych za pośrednictwem NCN, NCBiR,...

   Data dodania: 2022-12-07

   poznaj szczegóły