Młodszy kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Lokalizacja: podkarpackie
 • Data publikacji: 2021-04-21
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 77294

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 16 – to kondygnacyjnym budynku biurowym (4 dźwigi osobowe). Wejście do budynku nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrach dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe, w tym w sprawach określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wpłat z zysku, wysokości odsetek za zwłokę, wysokości zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych z wyłączeniem spraw o wysokim stopniu trudności i złożoności,
 • Orzeka w zakresie zgody lub odmowy zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT,
 • Prowadzi postępowania podatkowe w zakresie ustalania zobowiązań podatkowych,
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • Realizuje czynności kancelaryjne oraz archiwizuje dokumentację prowadzoną w komórce,
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry, w tym ewidencjonuje prowadzone sprawy i dokumenty w systemach informatycznych,
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi organami,
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw o podatku dochodowym, oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od towarów i usług
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

   Starszy kontroler skarbowy

   warmińsko-mazurskie

   Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa w siedzibie Urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia...

   Data dodania: 2021-05-06

   poznaj szczegóły
  • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Starszy ekspert skarbowy

   małopolskie

   Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych,...

   Data dodania: 2021-05-05

   poznaj szczegóły
  • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

   Starszy kontroler rozliczeń

   podkarpackie

   Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji...

   Data dodania: 2021-05-04

   poznaj szczegóły