Młodszy specjalista / Specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 • Firma: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2023-05-09

młodszy specjalista / specjalista w Dziale Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych w I Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej (umowa o pracę / 1 pełny etat)

 

Numer ogłoszenia: Katowice/23/32

Miejsce pracy: Katowice

Forma zatrudnienia / wymiar etatu: umowa o pracę / pełny etat

 

Termin składania ofert: 12.05.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań tj. konkursów ofert, rokowań, postępowań w trybie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) oraz profilaktycznych programów zdrowotnych,
 • analiza i weryfikacja wniosków dotyczących zmiany warunków udzielania świadczeń zapisanych w umowach POZ i profilaktycznych programów zdrowotnych w szczególności dotyczących: zmiany miejsca wykonywania świadczeń będących przedmiotem umowy, zmiany w składzie personelu udzielającego świadczeń oraz harmonogramów udzielania świadczeń,
 • monitorowanie realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami i wytycznymi opracowanymi przez Centralę NFZ.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne (należy udokumentować):

 • wykształcenie: średnie lub wyższe
 • lata pracy zawodowej:
  • na stanowisko młodszego specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane są minimum 4 lata stażu pracy, przy wykształceniu wyższym wymagany jest 1 rok stażu pracy,
  • na stanowisko specjalisty przy wykształceniu średnim wymagane jest 5 lat stażu pracy, przy wykształceniu wyższym wymagane są 3 lata stażu pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie pracy w jednostkach ochrony zdrowia,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) – w szczególności Działu VI Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 787 z późn. zm.),
 • wiedza lub doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność obsługi komputera w szczególności w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • odporność na stres,
 • samodzielność, sumienność, dokładność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwo pracy), umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG),
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod nr telefonu: 32 735 15 66 lub e-mailem: rekrutacje@nfz-katowice.pl

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich, - ograniczona możliwość poruszania się na wózkach...

  Data dodania: 2023-06-04

  poznaj szczegóły