Pracownik ds. rozliczania zakupu robót, dostaw i usług

 • Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Lokalizacja: opolskie
 • Data publikacji: 2022-10-25
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. rozliczania zakupu robót, dostaw i usług

Opole
Numer referencyjny:
Z/IZ/108/10/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • dekretowanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z planem kont,
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w celu prawidłowego zakwalifikowania kosztów oraz rozliczenia zobowiązań,
 • uzgadnianie zobowiązań oraz księgowanie kompensat, wzajemnych potrąceń w celu bezgotówkowych rozliczeń,
 • sporządzenie i uzgodnienie rejestru VAT,
 • rozliczanie not księgowych , kosztów międzyokresowych w celu ujęcia ich w koszty danego okresu sprawozdawczego,
 • uzgadnianie kosztów zaksięgowanych dokumentów w celu konsolidacji z Grupy PKP,
 • uzgadnianie obrotu materiałowego oraz księgowanie kosztów PT POIiŚ, dotacji budżetowej , funduszu kolejowego, 
 • prowadzenie spraw związanych z podatkami od nieruchomości, środków transportu w celu rozliczenia z budżetami jednostek samorządowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku na podobnym stanowisku,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • znajomość systemu SAP na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności rachunkowość i finanse,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • znajomość systemu SAP na poziomie zaawansowanym.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ