Pracownik ds. sprawozdawczości finansowej

 • Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-05-27
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. sprawozdawczości finansowej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IRF/101/05/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie analiz i danych do wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych,
 • analiza i weryfikacja zapisów księgowych wykorzystywanych do sprawozdań w zakresie zgodności z Polityką rachunkowości Spółki,
 • uzgadnianie wzajemnych transakcji ze spółkami powiązanymi oraz przygotowywanie i analiza poprawności danych konsolidowanych i korygowanych,
 • koordynowanie, zgłaszanie wniosków o zmianę oraz zgłaszanie problemów w funkcjonowaniu systemu finansowo-księgowego w Spółce oraz systemu SAP BPC Konsolidacja,
 • uzgadnianie potwierdzeń sald,
 • przygotowywanie i udostępnianie dokumentacji i innych informacji dla biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów kontrolujących,
 • przygotowywanie i procedowanie materiałów na posiedzenia organów statutowych Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie w specjalności rachunkowość lub finanse,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowowści,
 • wiedza zawodowa w zakresie finansów i rachunkowości, księgowości, sprawozdawczości, analizy finansowej,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe w specjalności rachunkowość lub finanse,
 • znajomość programu SAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ