Pracownik w Zespole Zamówień Publicznych

 • Firma: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-07-13

 Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

 • zajmuje się świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych oraz m.in. budową i eksploatacją lotnisk.
 • zarządza trzema portami lotniczymi - w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze.
 • posiada udziały w spółkach świadczących obsługę naziemną (handling), kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych oraz wykonujących usługi pozalotnicze.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Stanowisko specjalistyczne w Zespole Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 40/21
Na tym stanowisku do głównych zadań należy:
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji Przedsiębiorstwa;
 • Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji postępowań;
 • Przygotowywanie i uzgadnianie projektów umów;
 • Reprezentowanie Przedsiębiorstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sprawozdawczość w zakresie udzielonych zamówień.
Oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego;
 • Minimum 2 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Bardzo dobrej znajomości i umiejętności praktycznego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych;
 • Umiejętności rekomendowania rozwiązań w oparciu o orzecznictwo KIO;
 • Samodzielności, zaangażowania, dobrej organizacji pracy własnej.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji lidera w branży firm świadczących obsługę naziemną na rzecz pasażerów, linii lotniczych i usług pozalotniczych;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Liczne benefity socjalnie i kulturalne;
 • Dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla dzieci Pracowników;
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

PPL zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z ART. 13 RODO


Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż:

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11 (lub 22 650 19 43, 22 650 10 39, 22 650 19 27).

- Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail IODO@polish-airports.com, telefon 22 650 30 47.

- Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego.

- Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

- Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia procesu rekrutacji, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy od daty upływu terminu na złożenie dokumentów aplikacyjnych określonej w niniejszym ogłoszeniu.

- Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Masz prawo cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • CONTROL PROCESS S.A.

  Kierownik Działu Zamówień Publicznych

  małopolskie

  zarządzanie zespołem co najmniej dwóch specjalistów pozyskiwanie niezbędnych referencji przetargowych wyszukiwanie przetargów w Polsce i za granicą nadzór nad przygotowaniem ofert do przetargów uczestnictwo w procedurach KIO opracowywanie raportów z...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

  Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  mazowieckie

  Główne zadania na stanowisku: Udział i wykonywanie zadań w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji, Przewodniczącego Komisji, Członka Komisji, zgodnie z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi. Prawidłowe sporządzanie i nadzór nad...

  Data dodania: 2021-08-01

  poznaj szczegóły
 • MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE

  Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  zachodniopomorskie

  Zadania: udział w pracach powoływanych w Muzeum komisji przetargowych, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, współpraca z przedstawicielami komórek i oddziałów Muzeum w celu opracowywaniai sporządzania...

  Data dodania: 2021-07-09

  poznaj szczegóły