Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

 • Firma: Instytut Fizyki PAN
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-10-01
Ogłoszenie numer: 5642064, z dnia: 2021-10-01

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi, zarówno w zakresie obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych jak i zamówień publicznych dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielanie zamówień,
  • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji zamówień,
  • ustalanie właściwej procedury dla konkretnych zamówień;
  • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych w tym m.in. przygotowywanie SWZ, zapytań ofertowych, przygotowywanie projektów umów, zamieszczanie ogłoszeń na Platformie e-Zamówienia (BZP) lub przekazywanie do publikacji ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, publikacja postępowań na platformie zakupowej, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne,
  • badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  • prowadzenie dokumentacji i odpowiednich ewidencji/rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi,
  • udział w pracach Komisji przetargowej,
  • przekazywane zawartych umów do realizacji komórkom organizacyjnym w Instytucie, monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień.
 • udział w pracach nad przygotowywaniem wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań do UZP;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz w planowaniu zamówień publicznych;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów oraz sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany;
 • prowadzenie rejestru zamówień oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień;
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych;9) przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), preferowane kierunkowe lub uzupełniające z zakresu zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – min. 6 miesięcy po stronie Zamawiającego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office;
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

  Inspektor ds. zamówień publicznych

  mazowieckie

  Będziesz odpowiadać za: Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej oraz ewidencji i sprawozdań z realizacji zamówień publicznych, poprzez: pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej, wprowadzanie danych dotyczących zamówień...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

  Pracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

  łódzkie

  Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego część jest z nami od samego początku istnienia firmy! W ofercie...

  Data dodania: 2021-10-24

  poznaj szczegóły