Starszy inspektor

 • Firma: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
 • Lokalizacja: podkarpackie
 • Data publikacji: 2023-05-08
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 120295

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • długotrwała pozycja siedząca,

 • narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,

 • praca na 3 piętrze,

 • praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,

 • brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych ciągów komunikacyjnych i toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących ewidencji rzeczowych składników majątku, umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji bilansowej jednostki;
 • uzgadnianie ewidencji syntetycznej rzeczowych składników majątkowych z analityczną ewidencją tych składników prowadzoną przez odpowiednią komórkę organizacyjną jednostki;
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących gospodarki magazynowej jednostki;
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących sum na zlecenie i depozytowych;
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących Funduszu Wsparcia PSP;
 • sporządzanie sprawozdań ze składników majątkowych będących w ewidencji bilansowej jednostki;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych, tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i umiejętność ich interpretacji;
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i zachowania rónowagi w sytuacjach stresogennych.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Inspektor wojewódzki

  śląskie

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Obsługa...

  Data dodania: 2023-05-29

  poznaj szczegóły
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Inspektor wojewódzki

  śląskie

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa...

  Data dodania: 2023-05-25

  poznaj szczegóły
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

  Inspektor

  zachodniopomorskie

  Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym - Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, - Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym - Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, -...

  Data dodania: 2023-05-25

  poznaj szczegóły