Starszy specjalista

 • Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-03-05
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116797

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bierze udział w zestawianiu rocznych oraz kwartalnych rachunków niefinansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych według metodologii ESA w celu przekazania stosownych tablic do instytucji międzynarodowych.
 • Bierze udział w wyliczeniach danych ze sprawozdań Rb na potrzeby opracowania wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wg funkcji COFOG w celu terminowego przekazania danych do Eurostatu oraz współpracuje z pracownikami w celu analizy potrzeb dotyczących wyliczeń, bierze udział w pracach dotyczących automatyzacji przetwarzania danych w celu poprawy jakości opracowywanych danych.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu tablic i kwestionariusza notyfikacji fiskalnej deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu terminowego przekazania danych do Eurostatu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu rachunków finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu terminowego przekazania danych do Eurostatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Wiedza z zakresu ekonomii
 • Znajomość problematyki finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w statystyce: 3 lata
 • Znajomość zasad Europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych (ESA)
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Zakres zadań Opracowuje projekty przepisów prawnych na poziomie ustawowym i aktów...

  Data dodania: 2023-03-17

  poznaj szczegóły
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

  Specjalista

  pomorskie

  Warunki pracy - bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

  Data dodania: 2023-03-06

  poznaj szczegóły
 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

  Starszy inspektor

  opolskie

  Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach Praca w siedzibie Urzędu Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne...

  Data dodania: 2023-03-05

  poznaj szczegóły