Statystyk Medyczny

 • Firma: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-05-10

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

ul. A.J. Madalińskiego 25, Warszawa

 

zatrudni pracownika na stanowisko:

Statystyk Medyczny
Miejsce pracy: Warszawa

Miejsce pracy: Dział Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Kontraktowania z NFZ

 
Podstawowe zadania i obowiązki:
 • przyjmowanie historii chorób pacjentów przekazywanych przez oddziały szpitalne oraz ich archiwizacja,
 • przekazywanie do właściwych organów zgłoszeń dotyczących urodzeń, zgonów oraz innych dokumentów – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu statystyki medycznej,
 • prowadzenie kontroli poprawności wpisów dokonywanych w systemie informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych wykorzystywanych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych z płatnikami,
 • rozliczanie umów na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach podpisanych umów, monitorowanie i analiza realizacji umów,
 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wymogami oferenta zakończone złożeniem oferty.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność pracy z komputerem,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Wymagania dodatkowe:
 •  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • karta Multi Sport.
Na dokumentach aplikacyjnych – CV prosimy zamieścić następującą klauzulę:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
................................................……
(data i podpis kandydata do pracy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119 str. 1) – dalej RODO, informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.
2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny SP ZOZ jest Pani Marta Słoka dane kontaktowe: iod@szpitalmadalinskiego.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy podmiotu.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko .
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

  Statystyk

  śląskie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i...

  Data dodania: 2023-06-06

  poznaj szczegóły
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

  Statystyk medyczny

  lubelskie

  sporządzanie pism, obsługa urządzeń biurowych, udział przy sporządzaniu sprawozdań, informacji, analiz, granicznych kontroli sanitarnych. Udział w poborze prób żywnośco, przygotowaniu prób żywności do transportu. Wymagania konieczne: Wykształcenie:...

  Data dodania: 2023-06-05

  poznaj szczegóły