Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zakupów Projektowych

 • Firma: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-07-21

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
w Dziale Zakupów Projektowych

 

Nr ref.: ABP/1210-29/2021

Główne zadania:

 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji;
 • zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ich przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie treści korespondencji wymaganej przepisami ustawy, prowadzonej w toku postępowania;
 • udział w pracy komisji w zakresie badania i oceny ofert oraz składania propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej;
 • w przypadku wniesienia przez Wykonawców środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy, przedstawianie Kierownikowi zamawiającego pisemnego stanowiska komisji. W przypadku wniesienia odwołania lub skargi do sądu, współpraca z osobami, które będą reprezentowały Uczelnię (zamawiającego) przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem;
 • przygotowanie umów, przekazanie do podpisu oraz ich rejestracja, zgodnie z wewnętrzną procedurą;
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni w sprawie udzielania zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestrów spraw;
 • obsługa wewnętrznych systemów informatycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych głównie w zakresie dostaw i usług;
 • bardzo dobra znajomość prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • znajomość Kodeksu cywilnego;
 • znajomość specyfiki i prawa związanego z przygotowaniem przetargów na poziomie umożliwiającym samodzielne przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania;
 • umiejętność formułowania pism;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel);
 • kreatywność, samodzielność;
 • wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z ludźmi.

Mile widziane kompetencje:

 • ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (fundusze strukturalne lub środki krajowe);
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań na usługi w zakresie prac badawczych oraz
 • zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, doświadczenie w reprezentacji przed KIO.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego;
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci;
 • systemy premiowe;
 • trzynastą pensję;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • "PROBUDOWA" sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  dolnośląskie

  Zakres obowiązków: analiza rynku zamówień pod kątem nowych ogłoszeń o postępowaniach, dbanie o aktualność dokumentów firmowych niezbędnych w ofertowaniu, prowadzenie korespondencji z Zamawiającym podczas postępowań przetargowych, przygotowywanie ofert...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ekoenergetyka-Polska S.A.

  Specjalista ds. prawa zamówień publicznych

  mazowieckie

  Opis stanowiska: monitorowanie i analiza rynku zamówień publicznych w zakresie działalności firmy; analiza dokumentacji przetargowej; kompleksowa obsługa postępowania publicznego po stronie Wykonawcy; przygotowanie oferty przetargowej oraz prowadzenie procesu...

  Data dodania: 2021-07-29

  poznaj szczegóły
 • ProCardia Medical sp. z o.o.

  Asystent ds. przetargów i regulacji produktowych

  mazowieckie

  Kluczowe zadania: wyszukiwanie przetargów zgodnie z obszarem działalności spółki prowadzenie przydzielonych postępowań przetargowych zgodnie wymogami ustawowymi, wymogami instytucji zamawiającej oraz wewnętrznymi procedurami PCM wprowadzanie informacji do...

  Data dodania: 2021-07-27

  poznaj szczegóły