Asystent / Młodszy Specjalista / Specjalista

 • Firma: Staff Partners
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-05-10

Aktualnie dla jednego z naszych Klientów z Administracji państwowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:


Asystent / Młodszy Specjalista / Specjalista


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: A/M/S/2021


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Sekcja kontraktowania


Wykonywanie zadań związanych z procesem kontraktowania,
w szczególności:

 • udział w pracach Komisji Oceny Projektów,
 • udział w procesie aktualizacji dokumentów programowych,
 • opracowywanie propozycji procedur obsługi procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla  Departamentu oraz proponowanie ich aktualizacji,
 • realizacja zadań wynikająca z procedur dotyczących procesu kontraktowania w zakresie przewidzianym dla Departamentu,
 • weryfikacja dokumentów na etapie procesu zawierania umów z wnioskodawcami,
 • obsługa baz danych i innych narzędzi informatycznych udostępnionych pracownikowi, w tym analiza danych,
 • przygotowywanie opracowań i analiz dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie,
 • przygotowywanie prezentacji na temat projektów wybranych do dofinansowania,
 • przygotowywanie zmian do zawartych umów o dofinansowanie projektów.

Sekcja Wdrażania


Wykonywanie zadań związanych z procesem wdrażania, w szczególności:

 • udział w procesie przyjmowania i rozliczania wniosków o płatność, monitorowania realizacji projektów i rozwiązywania umów o dofinansowanie,
 • udział w procesie rozpatrywania odwołań beneficjentów od wyniku weryfikacji wniosków o wprowadzenie zmian do umów/wniosków o płatność/rozwiązania umów,
 • przygotowywanie korespondencji z beneficjentami,
 • uczestnictwo w procesie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania,
 • udział w przygotowywaniu lub aktualizacji dokumentów i procedur związanych z realizacją zadań departamentu,
 • przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań, raportów i analiz,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych,
 • przygotowywanie danych, dokumentów i informacji do jednostek zewnętrznych.

Wymagania:

Konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (minimum licencjat).
 • doświadczenie zawodowe: minimum 0,5 roku w pracy biurowej.
 • poziom obsługi programów komputerowych: znajomość narzędzi biurowych MS Office Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel).
 • wiedza w zakresie wdrażania/rozliczania programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych

Inne:

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Atutem będzie:

 • wykształcenie: wyższe (magisterskie) - preferowany profil: ekonomiczny, prawny, administracyjny,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania programów pomocowych,
 • znajomość zagadnień merytorycznych:

a)      znajomość podstawowych zagadnień w zakresie prawa gospodarczego, finansów publicznych,

b)     znajomość uregulowań prawnych w zakresie finansów
i rachunkowości.

 

Inne:

 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa klienta.

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem Agencji Pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczeniaAPLIKUJ TERAZ