Audytor wewnętrzny

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Lokalizacja: lubelskie
 • Data publikacji: 2021-06-08
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 79344

Warunki pracy


 • Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań to: krajowe wyjazdy służbowe oraz zagrożenie korupcją.

 • Stanowisko pracy znajduje się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

Zakres zadań

 • przeprowadza planowane zadania audytowe zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, obejmujących badanie systemów zarządzania i kontroli,
 • podejmuje działania doradcze,
 • sporządza sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych,
 • przygotowuje na podstawie analizy ryzyka Roczny Plan Audytu Wewnętrznego oraz określa obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych trzech latach,
 • przeprowadza czynności sprawdzające,
 • prowadzi dokumentację audytu (akta stałe i bieżące),
 • omawia z kierownictwem jednostki plany i wyniki audytu oraz przedstawia zalecenia służące rozwiązywaniu spraw określonych podczas ustaleń audytu, wymagających wprowadzenia działań naprawczych,
 • kompletuje dokumenty ostatecznie załatwione.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach realizujących zadania w obszarze finansów, obsługi prawnej, kontroli lub audytu, w tym 2 lata w komórce audytu wewnętrznego w administracji publicznej.
 • Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy: finansów publicznych, rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, zamówień publicznych
 • Znajomość definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki oraz Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wystąpień publicznych, asertywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu audytu wewnętrznego
 • Znajomość: przepisów regulujących sprawy Policji, służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych, zasad wdrażania funduszy strukturalnych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • KPMG

  Supervisor w Dziale Audytu Instytucji Finansowych

  mazowieckie

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za Prowadzenie badań sprawozdań finansowych pod nadzorem Managera, w tym: Aktywny udział w planowaniu prac, w tym identyfikację kluczowych zagadnień i ocenę ryzyk Wykonywanie i dokumentację procedur badania...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Crowe Poland

  Senior Audit Consultant [rekrutacja online]

  mazowieckie

  Opis stanowiska: Przeprowadzanie audytów firm z różnych sektorów Analiza sprawozdań finansowych (zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości) Opracowywanie i prezentacja wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań...

  Data dodania: 2021-06-11

  poznaj szczegóły
 • WIELTON S.A.

  Audytor wewnętrzny

  łódzkie

  GŁÓWNE OBOWIĄZKI: przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z rocznym planem audytu w obszarze finansowym i operacyjnym w Grupie Wielton, na terenie spółek Grupy w kraju i za granicą weryfikacja sporządzonych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi...

  Data dodania: 2021-06-11

  poznaj szczegóły