Compliance Officer

 • Firma: Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: dzisiaj

Kancelaria Corpus Iuris jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Jesteśmy prężną i szybko rozwijającą się Firmą. Naszym największym atutem są nasi Pracownicy, dajemy im dużą swobodę działania i możliwość wdrażania kreatywnych rozwiązań.

W związku z dynamicznym rozwojem szukamy:

Compliance Officer
Miejsce pracy: Warszawa, Wola
Opis stanowiska:
 • Nadzór działalności Spółki w zakresie zgodności z przepisami prawa, umowami
 • Ocena wpływu zmian stanu prawnego na działalność organizacji
 • Sporządzanie raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Nadzorowanie przepływu informacji poufnych i przeciwdziałanie konfliktom interesów
 • Prowadzenie procesu etycznego
 • Tworzenie i opiniowanie regulacji wewnętrznych, ich aktualizacja
 • Weryfikacja zgodności procesów operacyjnych z modułem elektronicznym
 • Nadzór nad przebiegiem realizacji planów operacyjnych
 • Szkolenia pracowników dotyczące regulacji wewnętrznych oraz przepisów prawa
 • Uczestnictwo w tworzeniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i efektywność funkcjonowania Spółek Grupy Kapitałowej GCI S.A.
 • Aktywna budowa kultury Compliance w Organizacji
 • Analiza zgodności z umowami procesów obsługi klientów przez Spółkę
 • Wsparcie prawne w zakresie współpracy z klientami
 • Przygotowywanie informacji i projektów odpowiedzi dla podmiotów prowadzących wobec Spółki procesy kontrolne i audytowe
Oczekiwania:
 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku Compliance Officer
 • Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym
 • Doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej
 • Znajomość zasad ładu korporacyjnego
 • Doświadczenie we wdrażaniu regulacji w podmiotach gospodarczych
 • Samodzielność, dokładność i terminowość
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Myślenie analityczne
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w wymiarze 20 h tygodniowo, najchętniej 4 h dziennie (jesteśmy otwarci na inne propozycje)
 • Umowę o pracę (1/2 etatu) lub umowę współpracy, w zależności od preferencji kandydata/kandydatki
 • Możliwość pracy częściowo zdalnie
 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej, siłownia lub dofinansowanie do kart ZTM oraz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

2.w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.4.Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym

6.Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d)przenoszenia danych;
e)wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Bank Pocztowy S.A.

  Audytor wewnętrzny ds. ryzyka operacyjnego, IT i biznesowego

  mazowieckie

  Twój zakres obowiązków przeprowadzanie audytów planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Banku oraz podmiotach, z którymi Bank zawarł umowy outsourcingowe; proponowanie rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka i usprawnienie procesów;...

  Data dodania: 2022-10-01

  poznaj szczegóły
 • Polpharma Biologics

  Internal Auditor (Poland)

  mazowieckie

  Your role: If your area of expertise is Internal audits and you would like to bring your skillset and experience to a company working in a novel field of biopharmaceuticals, which aims to improve the quality of lives of many patients, this role will allow you to...

  Data dodania: 2022-09-28

  poznaj szczegóły