Doradca Agenta Kredytowego - Specjalista ds. Kredytów

 • Firma: Fines S.A.
 • Lokalizacja: pomorskie
 • Data publikacji: 2022-06-21
Fines S.A.
poszukuje
pracownika do centrali firmy

Fines S.A. jest liderem na rynku pośrednictwa finansowego w zakresie kredytów i pożyczek gotówkowych w sieci agencyjnej. Współpracujemy z siecią ponad 1.500 biur kredytowych na terenie całego kraju. Jesteśmy członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz laureatem programu Solidna Firma 2007-2020.


Tworzymy nowoczesne i rozwojowe środowisko pracy oraz przyjacielski klimat sprzyjający kreatywności i współpracy. Stale wdrażamy nowe projekty w branży pośrednictwa kredytowego. Jeśli chcesz dołączyć do nas, aplikuj na stanowisko:

Doradca Agenta Kredytowego - Specjalista ds. Kredytów
Miejsce pracy: Sopot
Główne zadania, przed którymi stanie zatrudniona osoba:
 • telefoniczna obsługa sieci Agentów Kredytowych (wsparcie w procesie kredytowym)
 • bieżąca obsługa procesowanych wniosków kredytowych w aplikacji Fines
 • przygotowywanie ofert oraz kalkulacja zdolności kredytowej Klientów
 • obsługa Klientów oraz zdalnych procesów sprzedaży w aplikacji www.efines.pl
 • wsparcie produktowe i sprzedażowe dla sieci współpracujących Agentów kredytowych
 • realizacja planów sprzedażowych oraz celów jakościowych
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie, najlepiej ekonomiczne lub finansowe
 • wysoka komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • dobra dykcja – częste rozmowy przez telefon
 • motywacja i nastawienie na realizację wyznaczonych planów sprzedażowych
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
 • zatrudnienie w stabilnej firmie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie podstawowe plus premia za osiągane wyniki
 • wszystkie niezbędne narzędzia pracy
 • cykliczne szkolenia
 • ubezpieczenie grupowe
 • dofinansowanie obiadów
 • karta Multisport
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Fines S.A. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fines Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest FINES S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842) przy ul. Józefa Wybickiego 13C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416708, NIP: 5851412521, REGON: 220007523, (dalej: „Administrator”).
2) Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować na adres e-mail: iodo@fines.pl.
3) Dane osobowe kandydata do pracy w Fines S.A. podane w dokumentacji rekrutacyjnej przetwarzane będą w szczególności:
a) w celu przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa tj. Kodeksu pracy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników;
b) w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
4) Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem procesu rekrutacyjnego, w tym podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe kandydata do pracy mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5) Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 2 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do chwili cofnięcia zgody. W przypadku zatrudnienia w Fines S.A. dane osobowe kandydata do pracy podane w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6) Kandydatowi do pracy przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
7) Kandydatowi do pracy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w związku ze szczególną sytuacją podmiotu danych.  
9) Kandydatowi do pracy przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  
10) Podanie danych osobowych przez kandydata do pracy ma charakter dobrowolny. Jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości uwzględnienia zgłoszenia rekrutacyjnego w postępowaniu rekrutacyjnym.


APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Expander Advisors Sp. z o.o.

  Mobilny Ekspert Finansowy

  dolnośląskie

  Warto osiągać sukcesy z nami: Expander to nr 1 na rynku kredytów hipotecznych wśród pośredników finansowych Co 5. kredyt hipoteczny w Polsce uruchamiany jest za naszym pośrednictwem Jesteśmy na rynku 21 lat Oferujemy obsługę hipoteczną najwyższej...

  Data dodania: 2022-06-24

  poznaj szczegóły
 • Expander Advisors Sp. z o.o.

  Mobilny Ekspert Finansowy

  mazowieckie

  Warto osiągać sukcesy z nami: Expander to nr 1 na rynku kredytów hipotecznych wśród pośredników finansowych Co 5. kredyt hipoteczny w Polsce uruchamiany jest za naszym pośrednictwem Jesteśmy na rynku 21 lat Oferujemy obsługę hipoteczną najwyższej...

  Data dodania: 2022-06-24

  poznaj szczegóły
 • Expander Advisors Sp. z o.o.

  Mobilny Ekspert Finansowy

  małopolskie

  Warto osiągać sukcesy z nami: Expander to nr 1 na rynku kredytów hipotecznych wśród pośredników finansowych Co 5. kredyt hipoteczny w Polsce uruchamiany jest za naszym pośrednictwem Jesteśmy na rynku 21 lat Oferujemy obsługę hipoteczną najwyższej...

  Data dodania: 2022-06-24

  poznaj szczegóły