Doświadczony / Starszy specjalista ds. kontroli, Doświadczona / Starsza specjalistka ds. kontroli

 • Firma: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-14

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne; wdrażamy Fundusze Europejskie.

Doświadczony / Starszy specjalista ds. kontroli, Doświadczona / Starsza specjalistka ds. kontroli
Miejsce pracy: Warszawa (możliwość pracy hybrydowej)Zakres obowiązków:
 • prowadzenie kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE,
 • prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów Działanie 4.2. POIR (kontrole wyjazdowe),
 • prowadzenie kontroli trwałości projektów POIR,
 • opracowywanie planów i sprawozdań z kontroli,
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu.
Oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe w weryfikacji postępowań przetargowych (w ramach kontroli projektów lub oceny wniosków o płatność) lub w prowadzeniu postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego - minimum 4-letnie doświadczenie (w przypadku starszego specjalisty), minimum 2-letnie doświadczenie (w przypadku doświadczonego specjalisty),
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych z nią związanych,
 • sumienność i skrupulatność,
 • dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • znajomości obsługi komputera, szczególnie z zakresu pakietu MS Office.
Mile widziane:
 • znajomość przepisów i zasad rozliczania  funduszy strukturalnych (wytyczne programowe, a w szczególności wytyczne w zakresie kwalifikowalności i wytyczne w zakresie kontroli wydatków w ramach EFS, EFRR, FS na lata 2014-2020)
 • doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość podstaw księgowości,
 • znajomość obsługi systemu informatycznego SL2014.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych, przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188B, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101. poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i w związku z późniejszym zatrudnieniem.

Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy, o których mowa w zamieszczonym ogłoszeniu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każda osoba do momentu zakończenia procesu rekrutacji ma dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy jest obowiązkowe w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie pozostałych dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób, niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Urząd Miejski Wrocławia

  Pracownik do spraw zamówień publicznych i umów

  dolnośląskie

  stanowisko do spraw zamówień publicznych i umów Biuro Obsługi Infrastrukturalnej Do Twoich głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: udział w...

  Data dodania: 2024-05-06

  poznaj szczegóły
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

  Specjalista / Specjalistka ds. zamówień publicznych

  dolnośląskie

  Do podstawowych obowiązków należy w szczególności: przygotowywanie projektu planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy, kwalifikowanie wydatków zgodnie z przepisami prawa oraz określanie możliwych trybów udzielania zamówień publicznych,...

  Data dodania: 2024-05-03

  poznaj szczegóły