Ekspert / Ekspertka / Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. standardu AML CFT

 • Firma: mBank S.A.
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-04-28
Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Ekspert(-ka)/st. specjalista(-ka) ds. standardu AML CFT

miejsce pracy: Warszawa, ul. Prosta 18, Nr ref.: AFE27223

Dołącz do zespołu zgranych ekspertów, samodzielnie realizujących trudne projekty legislacyjne, jak i wspierających wdrożenia projektowe i procesowe pod kątem wymagań AML/CFT.

Zajmujemy się wyznaczaniem standardów, przygotowywaniem regulacji i polityk AML/CFT.

Jeśli chcesz wspierać projekty i procesy AML/CFT ze szczególnym uwzględnieniem obsługi wdrożenia standardu grupowego w spółkach zależnych i oddziałach zagranicznych mBanku – aplikuj!

 

Twoje zadania:

 • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu standardu grupowego
 • analiza informacji istotnych z punktu widzenia Programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (PPP), formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP
 • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych, spółek zależnych mBanku, w których pracownik ma zapewnić wsparcie merytoryczne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym wymogów standardu mBanku i sposobów ich wdrożenia
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku, spółek zależnych mBanku  oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie spełniania standardu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • współpraca z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych
 • kontakt z regulatorami
 • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów

Szukamy Ciebie jeśli:

 • posiadasz wykształcenie - wyższe wykształcenie kierunków prawa lub ekonomii
 • masz doświadczenie 2-3 letnie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, w tym dotyczących UBO, implementacji standardu Grupy w zakresie AML/CFT
 • masz wiedzę profesjonalną – znasz produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawa unijnego
 • dobrze poruszasz się w MS Office (w szczególności Excel’u)
 • bardzo dobrze znasz język angielski
 • potrafisz pracować pod presją czasu, prowadzić kilka tematów jednocześnie oraz  potrafisz priorytetyzować zadania
 • odnajdujesz się w pracy w grupowej oraz łatwo komunikujesz się z różnymi charakterami
 • cechują Cię wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, otwartość na zmiany i potrzeba ciągłego doskonalenia się

Mile widziane:

 • certyfikaty w zakresie AML/CFT

forma współpracy: umowa o pracę

tryb działania: praca zdalna + spotkania zespołowe 2x/miesiąc w Wieży mBank przy ul. Prostej 18 w Warszawie

Od nas dostaniesz:
 • Kartę sportową
 • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
 • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
APLIKUJ TERAZ