Ekspert skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Lokalizacja: małopolskie
 • Data publikacji: 2021-05-31
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 78871

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji

 • praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności

 • obsługa innych urządzeń biurowych

 • na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna

 • narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka

 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawościami.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrolę celno-skarbową w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
 • Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach objętych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów
 • Prowadzi postępowania w zakresie dokonywania zabezpieczenia na majątku kontrolowanego
 • Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe
 • Prowadzi kontrolę celno-skarbową źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • Bada ceny transakcyjne stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi pod kątem wykorzystania ich do zaniżania podstaw opodatkowania
 • Realizuje jednoczesne kontrole podatkowe, na podstawie porozumień z administracjami podatkowymi innych państw lub uregulowań unijnych oraz prowadzi wielostronne kontrole w zakresie cen transakcyjnych
 • Realizuje niezbędne czynności procesowe w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego odpowiednio w obszarze lub co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami
 • Znajomość zagadnień podatkowych i celnych: ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administeracji Skarbowej, ustawa z 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa, ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym, ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
 • Umiejętność argumentowania - konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Umiejętność rozmowy z trudnym klientem
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Kontroler skarbowy

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca w siedzibie Urzędu w budynku czterokondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu do niego dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na trzecim piętrze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej....

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Kontroler skarbowy

  lubuskie

  Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy komputerze Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów Zakres zadań Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły
 • Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

  Kontroler skarbowy

  lubuskie

  Warunki pracy Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych Zagrożenie korupcją Praca przy komputerze Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów Zakres zadań Prowadzi działalność analityczną,...

  Data dodania: dzisiaj

  poznaj szczegóły