Ekspert skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Lokalizacja: podlaskie
 • Data publikacji: 2021-09-24
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Kolno
Ogłoszenie o naborze Nr 84772

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: •  stanowisko pracy znajduje się na III budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny  nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatków majątkowych i sektorowych.
 • Obsługuje w systemach informatycznych postanowienia, decyzje, wyroki sądowe w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych.
 • Weryfikuje poprawność złożonej korekty zeznania/deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej w odniesieniu do ustaleń kontroli.
 • Prowadzi postępowania podatkowe oraz sporządza projekty rozstrzygnięć w zakresie odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe.
 • Opracowuje projekty stanowiska organu podatkowego co do zarzutów podniesionych w odwołaniu/zażaleniu na rozstrzygnięcie naczelnika urzędu skarbowego.
 • Sporządza informacje o naruszeniach przepisów prawa podatkowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość przepisów ustawy od spadków i darowizn
 • Znajomość przepisów ustawy od czynności cywilnoprawnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formowania wniosków
 • Dokładność, wnikliwość, rzetelność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Starszy kontroler skarbowy

   małopolskie

   Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności obsługa innych urządzeń biurowych na...

   Data dodania: dzisiaj

   poznaj szczegóły
  • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Starszy kontroler skarbowy

   małopolskie

   Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności obsługa innych urządzeń biurowych na...

   Data dodania: dzisiaj

   poznaj szczegóły
  • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Kontroler skarbowy

   małopolskie

   Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności obsługa innych urządzeń biurowych na...

   Data dodania: dzisiaj

   poznaj szczegóły