Główny specjalista ds. kosztorysowania i technologii robót

 • Firma: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-12-31

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Biura Inwestycji Strategicznych jako:

Główny specjalista ds. kosztorysowania i technologii robót
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2022/213
Będziesz odpowiadać za:
 • sporządzanie lub weryfikację poprawności przygotowania kosztorysów robót i usług,
 • dokonywanie analiz kosztów wykonywania robót budowlanych,
 • sporządzanie szacunkowych wycen na potrzeby zabezpieczenia środków dla wykonania robót budowlanych,
 • sporządzanie wyjaśnień w zakresie rozliczania robót,
 • analizę rynku w zakresie zmian cen robót budowlanych,
 • wsparcie w przygotowywaniu danych wyjściowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, robót, usług, w tym opisu merytorycznego, w zakresie branży sanitarnej dla obiektów kubaturowych,
 • wsparcie w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji w zakresie branży sanitarnej dla obiektów kubaturowych,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • wsparcie w odbiorach dokumentacji branży sanitarnej,
 • wsparcie w procesie przygotowania lub opiniowania technologii, organizacji i etapowania robót budowlanych w zakresie projektów strategicznych.
Czeka na Ciebie:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych,
 • bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy,
 • pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania),
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów),
 • możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę,
 • podwyższone do 4% wpłaty do PPK,
 • zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe
A od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego na kierunku technicznym
 • 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ofertowaniem lub kosztorysowaniem lub rozliczaniem inwestycji lub weryfikacją kosztów inwestycji,
 • opcjonalnie 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z przygotowaniem lub opiniowaniem technologii prowadzenia robót budowlanych,
 • również mile widziane doświadczenie na stanowiskach związanych weryfikacją dokumentacji, nadzorowaniem i rozliczaniem robót branży sanitarnej w obiektach kubaturowych,
 • umiejętności obsługi programów kosztorysowych (np. NormaPro) oraz MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętności Obsługi programów MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Teams, AutoCad na poziomie dobrym,
 • umiejętności zarządzania czasem, zaangażowania w pełnione obowiązki i dążenia do realizacji wyznaczonych celów.
Przesyłając CV tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dla potrzeb niezbędnych dla obecnego procesu rekrutacji.

Zgoda obejmuje przetwarzanie Twoich danych osobowych zawierających się w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym, innych niż te, które zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Tramwaje Warszawskie z o. o., 01-232 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 20, dane kontaktowe: tel. 22 534 43 30, adres poczty elektronicznej: tw@tw.waw.pl;
 • W Tramwaje Warszawskie sp. z o. o., wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: tel. 22 526 68 90, adres poczty elektronicznej: abi@tw.waw.pl;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez administratora w celu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6 ust 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego określonego przepisami prawa) Rozporządzenia RODO, a dla danych innych niż wymagane przepisami prawa na podstawie lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) Rozporządzenia RODO;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym podmiotom/odbiorcom;
 • Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od daty ich otrzymania chyba, że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wcześniej cofnięta;
 • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne; posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając informację na adres e-mail: pracatw@tw.waw.pl;
 • Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Masz prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes UODO), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Osobom, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną do obiektu administratora na terenie objętym ochroną fizyczną i techniczną (między innymi poprzez stosowanie urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring wizyjny), przekazujemy dodatkowe informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych:
 • Twoje dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przez system monitoringu wizyjnego oraz dane potrzebne do wydania przepustki uprawniającej do wejścia/ wjazdu na teren chroniony w postaci imienia i nazwiska, miejsca (komórki organizacyjnej) do którego się udajesz oraz czasu przebywania na terenie chronionym, a w przypadku, kiedy wjedziesz pojazdem również danych pojazdu (marka, typ i nr rejestracyjny), przetwarzane będą przez administratora w celu ochrony osób i mienia, na podstawie 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora stanowi bezpieczeństwo osób i mienia na terenie chronionym.
 • Twoje dane będą przekazywane odbiorcy danych tj. podmiotowi przetwarzającemu, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia.
 • Podanie danych potrzebnych do wydania przepustki jest dobrowolne, ale bez tych danych nie będzie możliwe wejście lub wjazd na teren chroniony.
 • Twoje dane osobowe związane z wydaniem przepustki będą przechowywane przez okres 10 lat, a dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania tych danych w związku z toczącym się postępowaniem – wtedy dane pochodzące z systemu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane do zakończenia sprawy.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

  Pracownik ds. analiz i weryfikacji kosztów inwestycyjnych

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: weryfikowanie wycen wykonawców w zakresie zamówień dodatkowych, uzupełniających, robót zamiennych i innych, wsparcie zespołów projektowych w zakresie szacowania wartości robót budowlanych i usług związanych z...

  Data dodania: 2023-01-26

  poznaj szczegóły
 • Glaso Sp. z o.o.

  Kosztorysant budowlany

  mazowieckie

  Poszukujemy osoby do pracy w charakterze kosztorysanta budowlanego. wykształcenie techniczne minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku znajomość obsługi programu AutoCad umiejętność czytania dokumentacji technicznych skrupulatność, dokładność...

  Data dodania: 2023-01-24

  poznaj szczegóły
 • REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.

  Specjalista ds. Wycen

  śląskie

  analiza zapytań i opracowywanie ofert instalacji/urządzeń/kotłów/komponentów/bloków energetycznych/instalacji petrochemicznych etc., analiza dokumentacji przetargowej/zapisów SIWZ/dokumentacji projektowej itp., budowanie koncepcji i podziału...

  Data dodania: 2023-01-23

  poznaj szczegóły