Główny specjalista

 • Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-02-02
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133267

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dekretuje dowody księgowe oraz je księguje,
 • uzgadnia obroty i salda kont syntetycznych oraz analitycznych, weryfikuje poprawność zapisów na kontach oraz przygotowuje dane niezbędne do sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdania finansowego,
 • kontroluje rejestry VAT pod kątem poprawności ujęcia w deklaracji dla podatku od towarów i usług,
 • prowadzi ewidencję księgową zaangażowania środków budżetowych,
 • na bieżąco analizuje wydatki, koszty, należności i zobowiązania w stosunku do planu finansowego pod kątem jego aktualizacji,
 • obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe,
 • opracowuje zlecone analizy szczegółowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze rachunkowości, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów: z zakresu finansów publicznych (m.in. ustawa o finansach publicznych), z zakresu rachunkowości, z zakresu gospodarki budżetowej, dotyczących podstaw ustrojowych państwa, a w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności programu Excel),
 • umiejętność stosowania przepisów prawa,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • CAPITAL SERVICE

  Specjalista ds. Pozyskiwania Finansowania

  mazowieckie

  To stanowisko może być Twoje jeśli: posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) masz doświadczenie na podobnym stanowisku cechuje Cię dobra organizacja pracy, orientacja na szczegóły i rzetelność posiadasz umiejętności analitycznego...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy 1. zagrożenie naciskami grup przestępczych. 2. permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe....

  Data dodania: 2024-02-27

  poznaj szczegóły
 • BIURO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Specjalista ds. finansowo-księgowych

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje w szczególności: dekretowanie i terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami księgowanie wydatków, kosztów oraz miesięczne uzgadnianie kont w tym zakresie przygotowywanie przelewów bankowych i...

  Data dodania: 2024-02-26

  poznaj szczegóły