Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-06
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137200

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Odpowiada za bieżące sprawdzanie terminowości oraz zgodności merytorycznej otrzymanych od instytutów podległych Ministerstwu odpowiedzialnych za wdrażanie inwestycji dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Bieżąco współpracuje z Jednostkami Wspierającymi podległymi Ministerstwu odpowiedzialnymi za wdrażanie inwestycji w zakresie przygotowywania dokumentów, pism, postanowień i decyzji w sprawach związanych merytorycznie z realizacją inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Przygotowuje wkłady merytoryczne do oficjalnych pism w ramach realizacji inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Inicjuje oraz przygotowuje cząstkowe harmonogramy z zakresu prac dla poszczególnych Instytutów odpowiedzialnych za wdrażanie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a następnie rozlicza ze zleconych zadań.
 • Analizuje i składa instytutom odpowiedzialnym za wdrażanie inwestycji zapotrzebowania na realizację zadań bieżących w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zleconych przez ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego.
 • Przygotowuje merytoryczne dane do sprawozdań z działalności Ministerstwa w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wyznaczonych przez jednostkę koordynującą KPO terminach przy wykorzystaniu m.in. systemu CST oraz Arachne.
 • Przygotowuje informacje niezbędne do audytu inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 • Przygotowuje sprawozdania i analizy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach naukowych bądź badawczych lub w podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w obszarze finansów
 • Wiedza z zakresu elektronicznych systemów ds. obsługi programów grantowych
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
 • Znajomość problematyki UE w zakresie wsparcia projektów kulturalnych
 • Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu funduszy europejskich lub zarządzania projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1


Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • STRABAG BMTI Sp. z o.o.

  Młodszy Specjalista ds. finansowych

  mazowieckie

  Zadania księgowanie faktur, wystawianie not korygujących formalna kontrola zgodności faktur z zamówieniami, umowami, itp. rozliczanie pozycji otwartych z kontrahentami Wymagania podstawowa wiedza z zakresu zagadnień finansowo-księgowych doświadczenie na...

  Data dodania: 2024-05-24

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca przy komputerze. Wykonywanie zadań pod presją czasu. Konieczność realizacji kilku zadań jednocześnie. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

  Data dodania: 2024-05-24

  poznaj szczegóły
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Inspektor

  dolnośląskie

  Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu, stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, występowanie uciążliwych warunków pracy:...

  Data dodania: 2024-05-23

  poznaj szczegóły