Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-05-09
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137174

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


- przeprowadzanie kontroli u zarządcy infrastruktury kolejowej


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały, stanowiska i informacje w zakresie programowania i koordynowania udziału w inicjatywach krajowych i europejskich dotyczących transportu intermodalnego i logistyki transportu;
 • Weryfikuje i opiniuje programy inwestycyjne oraz wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych pod kątem potrzeb transportowych, w tym odnoszących się do dostępności sieci kolejowej w szczególności do terminali intermodalnych; wspiera prace wydziału w zakresie opracowywania rozwiązań legislacyjnych i programowych dotyczących aktów prawnych związanych z wdrażaniem zamierzeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
 • Realizuje zadania w zakresie określania kierunków rozwoju transportu intermodalnego i logistyki transportu;
 • Realizuje zadania wydziału, związane z obsługą systemu Arachne;
 • Uczestniczy w opracowywaniu rozwiązań dla transportu kolejowego; prowadzi i inicjuje niezbędne działania, dotyczące logistyki transportu, w tym spraw w obszarze potrzeb oraz trendów przewozowych, wynikających ze zmian w charakterystyce nadawanych i odbieranych ładunków, związanych z rozwojem gospodarczym;
 • Pozyskuje niezbędne dane, statystyki i dokonuje ich analizy;
 • Prowadzi oceny i analizy, niezbędne do opracowania stanowisk z zakresu właściwości wydziału oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia organów administracji publicznej i samorządowej, skargi i wnioski.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań z zakresu transportu kolejowego lub w obszarze instytucji finansowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Wiedza z zakresu aktów prawnych, regulujących lub mających wpływ na funkcjonowanie rynku transportowego w tym kolejowego, tj.: ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu programowania strategicznego i ewaluacji
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu wdrażania programów i projektów, realizowanych ze środków publicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweTe ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie

  Statystyk

  podkarpackie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w siedzibie Oddziału w Przemyślu, Praca biurowa, Praca przy monitorze ekranowym, Możliwe delegacje krajowe lub zagraniczne. Miejsce i otoczenie...

  Data dodania: 2024-05-19

  poznaj szczegóły
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

  Statystyk

  śląskie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i...

  Data dodania: 2024-05-16

  poznaj szczegóły
 • Urząd Statystyczny w Katowicach

  Statystyk

  pomorskie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i...

  Data dodania: 2024-05-16

  poznaj szczegóły