Główny specjalista

 • Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-09-14
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126992

Warunki pracy

Praca na stanowisku wiąże się z częstym rezprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, dyspozycyjnością, zagrożeniem korupcją. 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje dokumenty instytucji UE, państw członkowskich UE oraz innych interesariuszy europejskich odnoszące się do instytucjonalnych i politycznych aspektów rozwoju UE
 • Opracowuje we współpracy z ministerstwami i urzędami centralnymi oraz ekspertami departamentu i innych komórek KPRM, a także innymi interesariuszami krajowymi, propozycje stanowisk w sprawie instytucjonalnych i politycznych aspektów rozwoju UE
 • Opracowuje oraz koordynuje w ramach departamentu, KPRM i administracji rządowej wkłady merytoryczne
 • Przygotowuje wkład tezowo-informacyjny i analityczny dla przedstawiciela Polski na posiedzenia poszczególnych instytucji i ciał UE (w tym COREPER II, Rady ds. Ogólnych, Rady Europejskiej, grup roboczych, Parlamentu Europejskiego) w obszarze właściwości stanowiska
 • Opiniuje dokumenty UE i polskie pod względem zgodności z polskimi interesami i stanowiskami w sprawie instytucjonalnych i politycznych aspektów rozwoju UE
 • Przygotowuje materiały, opracowania i analizy w obszarze właściwości stanowiska na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra ds. Unii Europejskiej oraz Prezesa Rady Ministrów
 • Opracowuje wkłady merytoryczne do materiałów na wizyty zagraniczne przedstawicieli Polski (tezowo-informacyjne), projekty stanowisk (lines to take), notatki i analizy w obszarze właściwości stanowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego niż angielski języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Ważne poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i EU CONFIDENTIAL lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Wiedza z zakresu: ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, znajomości podziału kompetencji pomiędzy instytucjami UE i w ramach polskiej administracji, procesu decyzyjnego UE i krajowego, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja (w tym wystąpienia publiczne), kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych rzetelność, myślenie analityczne, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 oraz innego niż angielski języka roboczego Unii Europejskiej na poziomie C1 oraz języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu: politycznego i instytucjonalnego rozwoju UE, umiejętność interpretacji i tłumaczenia tekstów prawnych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; Zagrożenie korupcją; Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax, - obsługa komputera powyżej 4 godzin. dziennie, - praca biurowa w sytemie...

  Data dodania: 2023-09-19

  poznaj szczegóły