Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-05-01
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97924

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: piętro VI,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt
w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę merytoryczną Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM), w tym uczestniczy w opracowywaniu analiz przepisów projektów legislacyjnych oraz innych dokumentów rządowych i ich skutków, rozpatrywanych przez KERM
 • Przygotowuje informacje związane z pracami KERM, w tym dotyczące rozpatrywanych przez Komitet spraw istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju oraz ich rozstrzygnięć
 • Opracowuje analizy, w tym dotyczące zagadnień w zakresie gospodarki, finansów publicznych lub rozwoju kraju
 • Opracowuje analizy w zakresie polityki rządowej w obszarach gospodarki, finansów publicznych oraz rozwoju kraju, w tym rozpatrywanych na posiedzeniach KERM inicjatyw wymagających współpracy międzyresortowej, a także wypracowywania rozwiązań w zakresie spójności tej polityki
 • Pozyskuje informacje gospodarcze, w tym dane statystyczne, niezbędne do realizacji zadań Ministerstwa oraz współpracuje w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi (m.in. ekspertami, instytucjami, ośrodkami badania opinii publicznej) oraz spółkami Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister, na potrzeby prowadzenia analiz i sprawozdań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania analiz z obszaru finansowo-ekonomicznego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość zagadnień z obszaru ekonomii i finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w warunkach stresowych, umiejętność wypracowania i prezentacji własnego stanowiska, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z obszaru rozwoju kraju
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Accenture Sp. z o. o.

  Senior RTR Analyst

  małopolskie

  Responsibilities: Perform end-to-end GL procedures including balance sheet, fixed assets and intercompany reconciliation, tax journals and payments preparation Prepare of statutory documentation and support with statutory financial audit Tax accounting and reporting...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Accenture Sp. z o. o.

  Senior RTR Analyst

  małopolskie

  Responsibilities: Perform end-to-end GL procedures including balance sheet, fixed assets and intercompany reconciliation, tax journals and payments preparation Prepare of statutory documentation and support with statutory financial audit Tax accounting and reporting...

  Data dodania: 2022-04-28

  poznaj szczegóły