Główny specjalista

 • Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-10-30
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 109482

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na
korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową, w tym m. in. weryfikację formalno-rachunkową dowodów księgowych i potwierdza przeprowadzenie kontroli, weryfikuje stan należności GIW, wystawia dowody księgowe, dekretuje dowody księgowe, prowadzi rozliczenia z pracownikami, kontrahentami, dokonuje polecenia przelewu.
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, tj. sporządza sprawozdania budżetowe, weryfikuje zapisy księgowe, sporządza zestawienia, przygotowuje informacje z wykonania budżetu.
 • Sporządza plany oraz zmiany do planów finansowych z wykonania dochodów i wydatków budżetowych dysponenta II i III stopnia.
 • Prowadzi obsługę przepływów finansowych, w tym m. in. sprawdza dokonane wpływy w tym zwroty na rachunek wydatków budżetowych, sporządza przelewy systemie bankowości elektronicznej, weryfikuje stan środków na rachunkach z bankiem, sporządza zlecenia płatności /polecenia zapłaty w systemach bankowych.
 • Inwentaryzuje aktywa, tj. rozlicza inwentaryzacje, porównuje dane z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, przygotowuje potwierdzenia sald oraz wyjaśnia ewentualne niezgodności rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Wiedza: znajomość przepisów o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, zasad rachunkowości, planów kont dla jednostek budżetowych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i stresujących, zdolności analitycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

   Pracownik działu finansowego

   łódzkie

   JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Rozliczaniem faktur kosztowych/rachunkowych Wyjaśnianiem spraw dotyczących wystawionych dokumentów finansowych Rejestracją i katalogowaniem umów: najmu, marketingowych, cywilnoprawnych Sprawdzaniem raportów...

   Data dodania: wczoraj

   poznaj szczegóły
  • Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.

   Referent ds. finansowych (dział dotacji)

   łódzkie

   JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Przygotowywaniem rozliczeń i wniosków o dotację Wprowadzaniem danych do systemów zewnętrznych Przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji do kontroli (wyszukiwanie w archiwum, opisywanie, kserowanie,...

   Data dodania: 2022-11-25

   poznaj szczegóły