Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-02-23
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116041

Warunki pracy


 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • Praca pod presją czasu;

 • Zagrożenie korupcją;

 • Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;;

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 • Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie zagadnień telemedycyny, e-zdrowia, innowacji w ochronie zdrowia oraz badań klinicznych.
 • Podejmuje inicjatywy dotyczące monitorowania i realizacji projektów z zakresu e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków europejskich, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - w celu zapewnienia ich wdrażania zgodnie z obowiązującymi założeniami, umowami i dokumentami kierunkowymi.
 • Bierze udział w pracach grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków zagranicznych na rzecz sektora zdrowie, polityki rozwoju oraz obszaru innowacji i e-zdrowia.
 • Współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych, ekspertyz i analiz, dotyczących projektów finansowanych ze środków europejskich oraz KPO w celu oceny jakości, w tym trafności, skuteczności i efektywności ich wydatkowania oraz efektów ich wdrażania (ich użyteczności, trwałości, spójności).
 • Monitoruje, gromadzi i dystrybuuje informacje nt. projektów realizowanych w obszarze e-zdrowia finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, z uwzględnieniem dążenia do zapewnienia interoperacyjności i komplementarności planowanych i wdrażanych projektów zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym, w tym w zakresie projektów dotyczących telemedycyny.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z realizacją programów pomocowych i/lub w zakresie wdrażania projektów unijnych i/lub ochronie zdrowia
 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich oraz programów pomocowych wdrażanych na poziomie regionalnym i centralnym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz realizacji badań klinicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania
 • Zdolność analitycznego myślenia
APLIKUJ TERAZ