Główny specjalista

 • Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-03-05
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116822

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Zagrożenie korupcją


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach) 

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole projektów w celu weryfikacji rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu. Opracowuje informacje pokontrolne z przeprowadzonych kontroli. Analizuje zastrzeżenia zgłaszane do ustaleń z kontroli przez jednostki kontrolowane. Monitoruje wykonanie zaleceń pokontrolnych. Gromadzi i przechowuje wszelką dokumentację związaną z realizacją kontroli. Zadanie wiąże się z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz - np. jako członek Zespołu kontrolującego.
 • Przygotowuje Roczny Plan Kontroli w oparciu o analizę ryzyka, sprawozdanie z realizacji Rocznego Planu Kontroli oraz okresową analizę ryzyka.
 • Przygotowuje decyzje o zwrocie środków.
 • Koordynuje kontrole zewnętrzne prowadzone w IP MEiN (w ramach PO WER).
 • Przekazuje do Instytucji Zarządzającej PO WER informacje o ujawnionych nieprawidłowościach zgodnie z systemem raportowania o nieprawidłowościach.
 • Przygotowuje zestawienia i analizy w zakresie prowadzonych kontroli.
 • Przygotowuje dokumenty i materiały w ramach współpracy z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO WER, KE oraz innych uprawnionych podmiotów w zakresie kontroli działań z obszaru edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z obszaru funduszy unijnych lub 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE
 • znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE w ramach PO WER 2014-2020
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • samodzielność
 • argumentowanie
 • umiejętności analityczne
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wyższe magisterskie lub studia podyplomowe w zakresie funduszy unijnych lub zamówień publicznych lub audytu lub kontroli
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE lub 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami Zakres zadań...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

  Specjalista

  dolnośląskie

  Warunki pracy - praca w pomieszczeniach biurowych, praca przy monitorze ekranowym, sztuczne oświetlenie, stres, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Zakres zadań opracowuje projekty przedsięwzięć Policji...

  Data dodania: 2023-03-30

  poznaj szczegóły