Główny specjalista

 • Firma: Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-03-12
Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116983

Warunki pracy


 • Praca biurowa.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego.

 • Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym w celu niezbędnych uzgodnień z zakresu realizowanych zadań oraz z kontrahentami w celu egzekucji należności, wyjaśniania niezgodności w dowodach księgowych, weryfikacji sald.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę księgowo - kasową Urzędu poprzez księgowanie operacji gospodarczych.
 • Analizuje prawidłowość i realność zapisów księgowych i sald.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe (sprawozdania, raporty, bilanse) i opracowuje informacje z wykonania budżetu.
 • Analizuje i monitoruje prawidłowość realizacji dochodów i wydatków jednostki.
 • Zastępuje Głównego Księgowego i Zastępcę Głównego Księgowego oraz kieruje Wydziałem Ekonomicznym w przypadku nieobecności wymienionych osób.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo - księgowej
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Rozporządzeń Ministra Finansów: -z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, -z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, -z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, -z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, -z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność argumentowania
 • Kreatywność
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu TREZOR
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  Accounting Process Trainer

  zachodniopomorskie

  Your main area of responsibility in this position will include: Delivering process-related trainings incl. practical knowledge of accounting, SAP, Excel and tools Planning and organizing trainings, creation of new trainings (content, materials etc.), Coordinate...

  Data dodania: 2023-03-24

  poznaj szczegóły
 • STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

  Specjalista ds. finansowo-księgowych

  mazowieckie

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: weryfikacja projektów umów oraz prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA; wprowadzanie danych do Centralnego Rejestru Umów; wprowadzanie...

  Data dodania: 2023-03-24

  poznaj szczegóły
 • METRO Global Solution Center Sp. z o.o.

  Accountant with German

  zachodniopomorskie

  What can you count on? METRO Global Solution Center means development in many areas - we provide, among others, training in accounting, software, soft skills and language courses for free. With us you will gain experience in business, but also broaden cultural and...

  Data dodania: 2023-03-24

  poznaj szczegóły