Główny specjalista

 • Firma: Polska Agencja Kosmiczna
 • Lokalizacja: podkarpackie
 • Data publikacji: 2022-09-08

Ogłoszenie numer: 7475055, z dnia 2022-09-08

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku
Prezes
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny specjalista

Miejsce pracy: Rzeszów

Nr Ref.: 23/2022

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: czas określony
Adres urzędu:
Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

 

Miejsce wykonywania pracy:
Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku, Oddział Terenowy w Warszawie, Oddział
Terenowy w Rzeszowie,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu i wdrożeniu Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej w tym w szczególności definicji produktów, serwisów, usług i monitoringów,
 • udział w opracowaniu harmonogramów realizacji Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, ustalaniu planu finansowego dla przedsięwzięcia oraz szczegółowego systemu realizacji i zarządzania realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej,
 • współudział w inicjowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów związanych z obserwacją Ziemi, w tym w szczególności w ramach Krajowego Programu Kosmicznego i Krajowego Planu Odbudowy,
 • współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu konkursów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw związanych z obserwacją Ziemi,
 • prowadzenie umów o dofinansowanie lub umów na wykonanie i finansowanie działań w zakresie obserwacji Ziemi,
 • weryfikacja i ocena dokumentów/produktów merytorycznych, formalnych i finansowych pod kątem ich zgodności z założeniami programów, projektów i umów,
 • przygotowywanie zestawień, dokumentów, raportów okresowych i końcowych oraz archiwizacja dokumentacji programu i projektów,
 • współpraca z jednostkami administracji publicznej w związku z realizacją Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej w szczególności w zakresie badania potrzeb oraz innych działań w obszarze obserwacji Ziemi,
 • przygotowywanie analiz, publikacji, informacji i innych opracowań w obszarze obserwacji Ziemi,
 • udział w pracach związanych z planowaniem i realizacją programów Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej w zakresie obserwacji Ziemi,
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie szkoleń, seminariów i konsultacji związanych z obserwacją Ziemi i wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych, realizacji innych działań w obszarze obserwacji Ziemi podejmowanych przez Polską Agencję Kosmiczną.

 

Wymagania

niezbędne


wykształcenie: wyższe drugiego stopnia na kierunku teledetekcja lub fotogrametria lub geografia lub geodezja i kartografia lub geomatyka lub systemy informacji przestrzennej lub pokrewne.

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • co najmniej ośmioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zadań realizowanych na danym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy w obszarze teledetekcji satelitarnej i systemów informacji przestrzennej w szczególności w zakresie tworzenia/wykorzystania produktów teledetekcyjnych,
 • wiedza z zakresu teledetekcji satelitarnej i systemów informacji przestrzennej, w tym w szczególności na potrzeby realizacji zadań publicznych,
 • umiejętność przetwarzania i analizy danych satelitarnych,
 • znajomość oprogramowania do przetwarzania danych satelitarnych i analiz przestrzennych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się (mile widziany dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego np. certyfikat, zaświadczenie),
 • znajomość ustawy z dnia 21 października 2020r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1957),

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień oraz dokumentowania działań administracji,
 • umiejętność współpracy w grupie zadaniowej,
 • umiejętność skutecznego działania pod presją czasu,
 • udokumentowana współpraca międzynarodowa (stypendia, staże, projekty),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność myślenia analitycznego, dokładność, systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
 • postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
 • informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Polska Agencja Kosmiczna

  Główny specjalista

  mazowieckie

  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Rodzaj umowy: czas określony Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku, Oddział Terenowy w Warszawie, Oddział...

  Data dodania: 2022-09-08

  poznaj szczegóły
 • Polska Agencja Kosmiczna

  Główny specjalista

  pomorskie

  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Rodzaj umowy: czas określony Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku, Oddział Terenowy w Warszawie, Oddział...

  Data dodania: 2022-09-08

  poznaj szczegóły
 • Polska Agencja Kosmiczna

  Ekspert

  mazowieckie

  Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Rodzaj umowy: czas określony Adres urzędu: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Kosmiczna, Siedziba w Gdańsku, Oddział Terenowy w Warszawie, Oddział...

  Data dodania: 2022-09-08

  poznaj szczegóły