Główny / Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w Biurze Zakupów

 • Firma: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-04-25

Dołącz do Biura Zakupów

Główny / Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w Biurze Zakupów
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Główny/ Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w Biurze Zakupów.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym pełnienie funkcji w komisjach przetargowych;
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie procedur wewnętrznych;
 • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych (m.in. SWZ, protokoły, korespondencja w prowadzonym postępowaniu itp.);
 • Identyfikowanie ryzyk wynikających z niezgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, czynności podejmowanych w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postepowań;
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;
 • Opracowywanie i aktualizacja planu postępowań oraz planu zamówień publicznych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami;
 • Przygotowywanie sprawozdań z udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych raportów;
 • Po zakończeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego, udział w przygotowywaniu projektów umów oraz koordynacja zawarcia umowy z wykonawcą;
 • Udzielanie bieżących konsultacji pracownikom w zakresie planowania i realizacji zamówień publicznych.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań po stronie zamawiającego stosującego ustawę Prawo zamówień publicznych poprzez pełnienie funkcji w komisji przetargowej;
 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu elektronicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Znajomość pakietu programów biurowych (MS Word, MS Excel);
 • Wymagane umiejętności i kompetencje:
  • komunikatywność, umiejętność współpracy;
  • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
  • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • otwartość na zmiany i chęć do zajmowania się nowymi zagadnieniami.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ