Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

 • Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-09-28
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/75/21

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby / 2 etaty - umowa o pracę

 
Oferujemy:
 • Przejrzyste zasady wynagradzania,
 • Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • Bieżące ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym oraz rejestrach, wpływających do DZN należności;
 • Inicjowanie procesu dochodzenia należności poprzez sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie propozycji spłaty zadłużenia;
 • Weryfikacja wniosków składanych przez dłużników oraz przygotowywanie decyzji, ugód i  umów oraz oświadczeń w sprawie spłaty zadłużenia, rozkładania na raty należności;
 • Realizacja zadań zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania sądowego, analiza spraw pod kątem możliwości dochodzenia należności na drodze sądowej;
 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego;
 • Inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności procesowych w postępowaniu upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym;
 • Bieżące monitorowanie stanu zobowiązań poszczególnych dłużników;
 • Sporządzanie dyspozycji płatności, określanie wysokości kosztów dochodzenia należności, opłat komorniczych, dokonanych na poczet dochodzonych należności;
 • Dokonywanie potrąceń i kompensat należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności;
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału;
 • Udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;
 • Przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie co najmniej średnie,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,w szczególności MS Excel oraz MS Access,
 • Co najmniej 2 letni staż pracy,
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością finansowo-księgową, nadzorem, dochodzeniem należności, windykacją lub zarządzaniem należnościami, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych lub instytucjach/podmiotach korzystających z dotacji lub pomocy finansowej pochodzącej z budżetu państwa bądź budżetu Wspólnot Europejskich,
 • Praktyczna znajomość zasad, zagadnień, problematyki oraz ustawodawstwa krajowego i unijnego z obszaru zabezpieczenia i dochodzenia należności, rachunkowości, sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania środków w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych należności
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wymagania pożądane:
 • Wykształcenie: wyższe /ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, prawo/
 • Odporność na stres,
 • Odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, komunikatywność,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dokładność w wykonywaniu zadań.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Medicover sp. z o.o.

  Specjalista ds. Windykacji

  mazowieckie

  Al. Jerozolimskie 96 Twoje zadania: Telefoniczna i mailowa windykacja należności Wysyłka monitów/ SMS-ów do Klientów Wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności i prowadzenie negocjacji mających na celu jak najszybsze uregulowanie należności...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Capgemini Service

  Credit and Collections Junior Specialist

  małopolskie

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Advanced knowledge of English Great communication skills Customer service skills Team player attitude...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Capgemini Service

  Collections Senior Specialist with Hebrew

  małopolskie

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Previous experience in Collections area; At least B2 level of Hebrew; At least B1 level of English; Attention...

  Data dodania: 2021-10-16

  poznaj szczegóły