Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami

 • Firma: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2024-01-30
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Inspektor / Główny Specjalista w Departamencie Zarządzania Należnościami
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DZN/12/24

Stanowisko pracy ds. dochodzenia należności WPR

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania;
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • bieżące ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym;
 • inicjowanie działań niezbędnych do podejmowania wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego w ramach funduszy Unii Europejskiej;
 • realizacja zadań zmierzających do odzyskania należności na drodze postępowania administracyjnego i cywilnego w ramach Funduszy Unii Europejskiej, sporządzanie projektów pism procesowych i projektów rozstrzygnięć;
 • podejmowanie niezbędnych działań w czynnościach procesowych w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych w ramach Funduszy Unii Europejskiej;
 • weryfikacja wniosków składanych przez dłużników w zakresie przygotowywania wezwań do zapłaty, decyzji/ugód w sprawie udzielania ulg w spłacie należności w ramach funduszy Unii Europejskiej
 • dokonywanie potrąceń, pomniejszeń należności ze zobowiązaniami ARiMR w ramach procesu dochodzenia należności w ramach funduszy Unii Europejskiej
 • przygotowywanie zbiorczych dyspozycji finansowych przelewu środków odzyskanych z tytułu środków wydatkowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział
 • opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych w zakresie należności Funduszy Unii Europejskiej oraz opracowywanie i aktualizacja procedur Wydziału
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemu informatycznego do obsługi należności będących w kompetencji Wydziału;
 • przygotowanie odpowiedzi na raporty audytorów, organów kontrolnych oraz odpowiedzialność za wdrożenie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie kompetencji Wydziału;
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie: minimum średnie;
 • co najmniej 2 letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ewidencjonowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością finansowo-księgową, nadzorem, dochodzeniem należności, windykacją lub zarządzaniem należnościami,
 • praktyczna znajomość zasad, zagadnień, problematyki oraz ustawodawstwa krajowego i unijnego z obszaru zabezpieczenia i dochodzenia należności, rachunkowości, sprawozdawczości oraz finansowania i rozliczania środków w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych należności. Umiejętność stosowania i wykorzystania przepisów, procedur cywilnych i administracyjnych oraz egzekucyjnych, jak również zasad stosowania i obowiązywania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości w procesie ustalania, zabezpieczania i dochodzenia należności. Znajomość systemów finansowo-księgowych. Znajomość zagadnień i problematyki z zakresu windykacji należności, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 09 maja 2018 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wymagania pożądane:
 • wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie, administracja, prawo.
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej, bankach, jednostkach sektora - finansów publicznych i innych instytucjach publicznych,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Accenture Sp. z o. o.

  Junior Credit and Collections Specialist with Dutch

  mazowieckie

  What will you do: Reviewing clients orders and credit limit. informing clients about orders on hold and reason for it, providing customer service team with daily updates concerning the orders on hold. Contacting clients for past due invoices, sending dunning letters,...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Praca.pl Sp. z o.o.

  Agent ds. Windykacji

  dolnośląskie

  Zakres obowiązków zadania obejmują przeprowadzanie negocjacji, raportowanie w aplikacji mobilnej, ocenę zdolności finansowej klientów oraz monitoring spłat. Wymaga się: samozatrudnienia, elastyczności, zdolności negocjacyjnych i czystego rekordu karnego.

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły
 • Praca.pl Sp. z o.o.

  Agent ds. Windykacji

  mazowieckie

  Zakres obowiązków zadania obejmują przeprowadzanie negocjacji, raportowanie w aplikacji mobilnej, ocenę zdolności finansowej klientów oraz monitoring spłat. Wymaga się: samozatrudnienia, elastyczności, zdolności negocjacyjnych i czystego rekordu karnego.

  Data dodania: 2024-02-21

  poznaj szczegóły