Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli na Miejscu I

 • Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-10-25
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, w Wydziale Kontroli na Miejscu I
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 63/2022

Dołącz do CUPT!

Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy.
Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną
Instytucję. Staramy się zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.


U nas możesz pracować z domu w formie pracy zdalnej w formule 50/50.


Zapraszamy do odwiedzenia strony CUPT> KARIERA> Benefity i udogodnienia.


Podstawowe obowiązki:
 • Udział w kontrolach i audytach przeprowadzanych przez CUPT zgodnie z programem kontroli.
 • Weryfikacja i analiza dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektu w tym projektu
 • budowlanego, poleceń zmian, przekroczeń przedmiaru, kontrola zakresu finansowego projektu.
 • Oględziny projektu.
 • Formułowanie treści informacji pokontrolnej.
 • Analiza dokumentacji w zakresie zaleceń pokontrolnych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektów, analiza zaleceń pokontrolnych.
 • Wprowadzanie danych do systemu.
 • Opiniowanie dokumentów.
 • Archiwizacja dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

 • Inspektor - wykształcenie średnie.
 • Starszy inspektor – wykształcenie średnie, staż pracy minimum 4 lata
  lub wykształcenie wyższe, staż pracy 1 rok.
 • Specjalista – wykształcenie wyższe, staż pracy minimum 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe preferowane techniczne lub ekonomiczne.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli projektów, współfinansowanych ze środków UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji związanej z wdrażaniem programów współfinansowanych ze środków UE.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:

 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).

Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 25/10/2022 r.

APLIKUJ TERAZ