Inspektor wojewódzki

 • Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: 2024-02-02
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 133227

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • weryfikuje miesięczne sprawozdania rzeczowo – finansowe z zakresu świadczeń pomocy społecznej udzielanych przez gminy oraz sporządza zbiorcze, miesięczne rozliczanie wydatkowanych na ten cel środków finansowych
 • rozpatruje i weryfikuje miesięczne wnioski gmin o dodatkowe środki finansowe na realizację zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego
 • przeprowadza kontrole wykorzystania dotacji w obszarze zabezpieczenia społecznego
 • weryfikuje wnioski gmin i powiatów w zakresie środków finansowych na realizację programów resortowych oraz sporządza zbiorcze zestawienia potrzeb w tym zakresie
 • przygotowuje wystąpienia o uruchomienie środków finansowych na realizację programów resortowych oraz sporządza umowy zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego na wsparcie finansowe z realizowanych programów resortowych, zgodnie z ostatecznym wyborem ofert
 • opracowuje propozycje zmian planów finansowych w zakresie wysokości dotacji przekazywanych gminom na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gmin w obszarze zabezpieczenia społecznego
 • weryfikuje sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego w zakresie programów resortowych oraz sporządza zestawienia zbiorcze w tym zakresie
 • rozlicza udzielone jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizacje programów resortowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość KPA
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

  Specjalista

  podkarpackie

  Warunki pracy Budynek, w którym znajduje się miejsce pracy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak wind, podjazdów, brak odpowiednio dostosowanych toalet. Praca przy naturalnym i sztucznym...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

  Starszy specjalista

  mazowieckie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: wyjazdy służbowe reprezentowanie urzędu na zewnątrz Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa:...

  Data dodania: 2024-02-27

  poznaj szczegóły
 • Urząd Statystyczny w Warszawie

  Starszy statystyk

  mazowieckie

  Warunki pracy Praca biurowa Użytkowanie sprzętu biurowego Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie Kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych Deklaracja...

  Data dodania: 2024-02-26

  poznaj szczegóły