Inspektor wojewódzki

 • Firma: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Lokalizacja: śląskie
 • Data publikacji: 2023-05-25
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 121120

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z:  Ministerstwem Finansów oraz ministerstwami resortowymi - w ramach planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w celu uzgodnienia i wymiany informacji w zakresie nadzorowanych działów, Jednostkami Administracji Zespolonej - w ramach planowania i realizacji budżetu województwa śląskiego oraz w celu uzyskiwania informacji dotyczących dokonywania zmian w planie wydatków jednostek oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego - w ramach planowania i realizacji budżetu województwa śląskiego oraz w celu uzyskiwania informacji dotyczących udzielanych jednostkom dotacji.


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje wnioski dotyczące dokonywanych zmian w budżecie, składane przez wydziały Urzędu oraz Jednostki Administracji Zespolonej (JAZ) pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym.
 • Przygotowuje projekt budżetu Wojewody Śląskiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym dla części 85/24 – województwo śląskie.
 • Weryfikuje w ramach nadzorowanych działów wnioski w zakresie zmian w budżecie złożone przez wydziały Urzędu oraz JAZ pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym.
 • Inicjuje działania i uczestniczy w procesie opracowania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawach projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej, aby stworzyć plan finansowy w układzie tradycyjnym i zadaniowym stanowiący podstawę gospodarki finansowej dla części 85/24 - województwo śląskie.
 • Rozlicza udzielane powiatom ziemskim i grodzkim dotacje na działalność bieżącą i zakupy majątkowe powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz komend miejskich i powiatowych państwowej straży pożarnej województwa śląskiego.
 • Wprowadza do systemów informatycznych QNT oraz TREZOR - wydawane decyzje Wojewody Śląskiego i decyzje Ministra Finansów w sprawie zmian w planie wydatków województwa śląskiego.
 • Kontroluje plany finansowe dysponenta III – go stopnia i JAZ na podstawie prowadzonej ewidencji wydatków budżetu Wojewody Śląskiego w systemach informatycznym QNT, TREZOR oraz ewidencji własnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego.
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

  Inspektor wojewódzki

  śląskie

  Warunki pracy Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Obsługa...

  Data dodania: 2023-05-29

  poznaj szczegóły
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

  Inspektor

  zachodniopomorskie

  Warunki pracy - Praca o charakterze administracyjno-biurowym - Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, - Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym - Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy, -...

  Data dodania: 2023-05-25

  poznaj szczegóły
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

  Inspektor wojewódzki

  zachodniopomorskie

  Warunki pracy Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, Większość czynności wykonywana jest w pozycji...

  Data dodania: 2023-05-22

  poznaj szczegóły