Inspektor wojewódzki

 • Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
 • Lokalizacja: zachodniopomorskie
 • Data publikacji: 2023-11-03
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129504

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno-biurowym (w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym), wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia higieniczno- sanitarne na każdej kondygnacji (niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów)

Zakres zadań

 • Sporządza sprawozdania, analizy, statystyki z zakresu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz monitoruje realizację zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej według zasad wynikających z kontroli zarządczej.
 • Opracowuje materiały planistyczne oraz sprawozdania dotyczące budżetu wojewody w zakresie właściwości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Opracowuje budżet zadaniowy oraz karty mierników dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Monitoruje wykorzystanie środków finansowych i dotacji budżetowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji rządowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz przygotowuje wnioski w sprawie zmian w budżecie.
 • Przygotowuje harmonogramy przekazywania środków finansowych dla samorządu województwa i powiatów, w ramach udzielonych dotacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej lub w obszarze finansów lub księgowości lub geodezji
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych (w szczególności Rozdział 1 i 2 w Dziale I, Rozdział 5 w Dziale III), prawa geodezyjnego i kartograficznego (w szczególności Rozdział 1,2 i 7), ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programu Excel na poziomie zaawansowanym
 • umiejętnośc analitycznego myślenia
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu komputerowego Quantum GIS
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

  Inspektor

  dolnośląskie

  Warunki pracy - narzędzia i materiały pracy - komputer, - praca w godz. 7.00 - 15.00, - praca w siedzibie firmy. Zakres zadań udział w pracach związanych ze sporządzeniem sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek sektora...

  Data dodania: 2023-12-01

  poznaj szczegóły
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

  Inspektor

  małopolskie

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - pomieszczenia znajdują się na IV piętrze, - urządzenia...

  Data dodania: 2023-12-01

  poznaj szczegóły
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

  Inspektor

  dolnośląskie

  Warunki pracy - praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera - praca wymaga szczególnej koncentracji - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca częściowo przy sztucznym oświetleniu - obsługa...

  Data dodania: 2023-11-23

  poznaj szczegóły