Inspektor

 • Firma: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Lokalizacja: dolnośląskie
 • Data publikacji: 2023-11-09
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 129817

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)


- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu, posiada podjazd oraz windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy


 

Zakres zadań

 • nalicza i sporządza listy miesięcznych uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników wraz z potrąceniami wynikającymi z prawidłowo ustalonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, prawidłowo ustalonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z tytułu prowadzonej egzekucji zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu dokonania terminowej realizacji przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzi kartoteki uposażeń, wynagrodzeń w celu prawidłowego naliczania płac
 • sporządza roczną informację w zakresie osiągniętego dochodu i pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych w celu terminowego przekazania ich do właściwego US oraz dla podatników
 • sporządza roczną informację dla pracowników o wysokości pobranych oraz odprowadzonych do ZUS składek społecznych i zdrowotnej
 • wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków dla pracowników jak również do Zakładu Emerytalno-Rentowego oraz ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • wystawia zaświadczenia o wysokości zarobków w celu przekazania informacji pracownikowi lub instytucji
 • prowadzi korespondencję z instytucjami zewnętrznymi takimi jak ZUS, US, komornicy Sądowi, Sądu i inne
 • przygotowuje i przekazuje dokumentację do archiwum KWP w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (półtora roku) doświadczenia w pracy w komórkach finansowych
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów podatkowych, prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych
 • znajomość obliczania płac
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
 • komunikatywność niezbędna przy obsłudze interesantów
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w komórkach płacowo-kadrowych
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Aon

  UK Finance Administrator

  małopolskie

  What the day will look like Responsibilities of Finance Administrator include: Monitoring the Finance Team’s mailbox Updating the forecast documents Providing with the necessary information to the Consultants’ Team Being the point of contact for Cracow-based...

  Data dodania: 2023-12-01

  poznaj szczegóły
 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

  Specjalista ds. Finansowych

  mazowieckie

  Miejsce pracy: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie wyższe: finanse i rachunkowość min. 5 lat doświadczenia w pracy w Dziale Finansowym/ Księgowym umiejętność praktycznego...

  Data dodania: 2023-12-01

  poznaj szczegóły
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Starszy specjalista

  wielkopolskie

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie urzędu stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność praca przy monitorze ekranowym, co...

  Data dodania: 2023-12-01

  poznaj szczegóły