Inspektor

 • Firma: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Lokalizacja: wielkopolskie
 • Data publikacji: 2021-09-10
Ogłoszenie numer: 5522501, z dnia 2021-09-10

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zdrowia

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 64/2021

wymiar etatu: 0.5

 

wykształcenie: wyższe

 

preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów, rachunkowości.

 

Zakres obowiązków:
 • przeprowadzanie kontroli zewnętrznych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Departament Zdrowia: planowych – ujętych w rocznym planie kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zatwierdzonym przez Zarząd Województwa wynikających z regulaminu Departamentu Zdrowia
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Marszałka Województwa wynikających z regulaminu Departamentu Zdrowia
 • uczestnictwo w przygotowywaniu planu kontroli na rok następny
 • uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdania z wykonanych przez Departament Zdrowia kontroli
 • weryfikacja pod względem merytorycznym i rachunkowym sprawozdań składanych przez podmioty lecznicze z wykorzystania dotacji i środków udzielanych z budżetu województwa oraz inne podmioty

Wymagania niezbędne:

 • min. 3 letni staż pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli
 • znajomość i stosowanie uregulowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia, finansów publicznych, rachunkowości, ekonomii, prawa zamówień publicznych, działalności pożytku publicznego
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • dbałość o wysoką jakość wykonywania zadań
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony zdrowia i rozliczaniu dotacji

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

 

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagające dokładności oraz dyspozycyjności.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.
Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych." zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią"
   zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie”
   zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282).
   Oświadczenia do druku – pobierz dokument
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1282) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

  Kierownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych

  dolnośląskie

  Liczba etatów: 1 Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: min. 3 lata na stanowisku związanym z udzieleniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, znajomość ustaw i przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Podinspektor

  wielkopolskie

  wymiar etatu: 1 (zatrudnienie na czas określony do 31.12.2023 r.) wykształcenie: wyższe preferowane kierunki: z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, polityki regionalnej, funduszy strukturalnych, finansów, rachunkowości. Zakres obowiązków:...

  Data dodania: 2021-09-10

  poznaj szczegóły