Inspektor

 • Firma: Urząd Morski w Szczecinie
 • Lokalizacja: zachodniopomorskie
 • Data publikacji: 2023-05-05
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120108

Warunki pracy • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; • Praca w biurze oraz w trudnych warunkach terenowych wymagająca pełnej sprawności fizycznej (na znakach nawigacyjnych z udziałem jednostek pływających, dalbach, pławach oraz na wysokości - nabieżniki, drabiny, podesty itd.);


 • W większości obiektów brak wind, wejście schodami;
 • Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Częsta praca na obiektach  hydrotechnicznych i w pomieszczeniach ruchu elektrycznego z użyciem transportu samochodowego i taboru pływającego.Zakres zadań

 • kontroluje i potwierdza zgodności faktur z faktycznym zużyciem energii elektrycznej we wszystkich obiektach Urzędu celem rzetelnego i terminowego ich rozliczenia;
 • tworzy bank informacji, prowadzi i analizuje bilanse energetyczne w zakresie zużycia energii elektrycznej w Urzędzie, prowadzi sprawozdawczość;
 • bierze udział w przeglądach okresowych budynków i obiektów Urzędu - branża elektryczna, stosownie do wymogów ustaw: Prawo budowlane i Prawo energetyczne;
 • aktualizuje, koryguje i ewidencjonuje umowy i przypisane do nich układy rozliczeniowe z dostawcami energii elektrycznej celem zapewnienia rzeczywistych potrzeb energetycznych Urzędu;
 • kontroluje, rozlicza, ustala ryczałty, przygotowuje warunki techniczne i umowy z odbiorcami energii elektrycznej z zalicznikowej sieci Urzędu;
 • wdraża optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki elektroenergetycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat. "E" do 1 kV;
 • dobra znajomość zagadnień elektroenergetycznych;
 • dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat. "D" do 1 kV;
 • znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami energii elektrycznej.
APLIKUJ TERAZ