Junior P2P Accountant with Swedish

 • Firma: Arla Global Shared Services Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: pomorskie
 • Data publikacji: 2021-03-13
Junior P2P Accountant with Swedish
LOCATION:
Gdańsk

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products. In Shared Service Centre in Gdansk we support our colleagues worldwide by providing them with world-class accounting, finance, procurement, tax, master data, HR and IT processes.

 

If you are demonstrating strong customer orientation and willingness to develop your experience in the area of accountancy, you are the one we are looking for! Join us as the Junior P2P Accountant, and youll become a vital part of our company.

 

Turning activities into business opportunities

 

While handling credit control processes you will contribute to performance culture within Purchase2Pay Team. Your main tasks would be:

 • Registration of incoming reminders and invoice scanning and verification
 • Handling PO and non-PO invoices and credit notes
 • Contact with vendors
 • Team cooperation to improve processes
 • Participating in cross-department projects and other accounting tasks as requested by the executive
 • Assisting internal clients as well as their customers and vendors
Sharing Arla values and experience acquisition

 

In regard to continuous growth of our SSC in Gdańsk we are currently looking for graduates of finance and accounting or similar area. Your background and interest for accountancy may derive from experience gained during studies or internships. Some knowledge of accountancy or customer service skills will be beneficial, as well as knowledge of SAP or other ERP.

 

To be successful in that role you have to speak English and Swedish fluently and use MS Excel on intermediate level. You would be expected to show ‘can-do’ attitude and maintain good communication along with the team. Therefore, team orientation and proactivity in dealing with issues are needed. On a daily basis you would have to use such your skills like accuracy and analytical thinking. While handling with payments you should build strong relationships based on your self-confidence and engagement into your tasks.


 

Turning activities into business opportunities

 

While handling credit control processes you will contribute to performance culture within Purchase2Pay Team. Your main tasks would be:

 • Registration of incoming reminders and invoice scanning and verification
 • Handling PO and non-PO invoices and credit notes
 • Contact with vendors
 • Team cooperation to improve processes
 • Participating in cross-department projects and other accounting tasks as requested by the executive
 • Assisting internal clients as well as their customers and vendors
Sharing Arla values and experience acquisition

 

In regard to continuous growth of our SSC in Gdańsk we are currently looking for graduates of finance and accounting or similar area. Your background and interest for accountancy may derive from experience gained during studies or internships. Some knowledge of accountancy or customer service skills will be beneficial, as well as knowledge of SAP or other ERP.

 

To be successful in that role you have to speak English and Swedish fluently and use MS Excel on intermediate level. You would be expected to show ‘can-do’ attitude and maintain good communication along with the team. Therefore, team orientation and proactivity in dealing with issues are needed. On a daily basis you would have to use such your skills like accuracy and analytical thinking. While handling with payments you should build strong relationships based on your self-confidence and engagement into your tasks.

What you can expect from us:
 • Friendly atmosphere & comfortable work place (Neptun office in Gdańsk Wrzeszcz)
 • Medical care & life insurance
 • Trainings with experts & professional induction in a new position
 • Additional benefits like gym card, vouchers, travel points or cinema tickets, etc.
 • Development possibilities while taking part in internal projects
 • Work in an international team and matrix structure
 • Chill out rooms with Xbox One and the best coffee in the office
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla Global Shared Services Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
 7. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
Find out your future workplace
APLIKUJ TERAZ