Kierownik Działu Współpracy Biznesowej

 • Firma: Centrum Nauki Kopernik
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-11-08

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osób do pracy na stanowisku:

 

Kierownik Działu Współpracy Biznesowej
Warszawa, Powiśle

(umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)


Zakres obowiązków:
 • Negocjowanie strategicznych kontraktów oraz kształtowanie strategii współpracy i relacji z największymi partnerami CNK
 • Odpowiedzialność za realizację przychodów z obszaru B2B
 • Współtworzenie, we współpracy z działami merytorycznymi strategii sprzedaży i licencjonowania produktów skierowanych na rynek edukacyjny
 • Współodpowiedzialność za kształtowanie strategii fundraisingowej CNK
 • Współtworzenie koncepcji projektów realizowanych we współpracy ze sponsorami i partnerami finansującymi Centrum Nauki Kopernik
 • Zarządzanie dziewięcioosobowym zespołem
 • Przygotowywanie i kontrolowanie wykonania budżetu

 

Aplikuj, jeśli posiadasz:
 • Minimum 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w kierowaniu zespołem, umiejętność motywowania pracowników
 • Znajomość i rozumienie zasad działania instytucji kultury lub sektora publicznego i non-profit
 • Znajomość środowiska centrów nauki oraz sektora edukacyjnego związanego z edukacją formalną i nieformalną
 • Praktyczna znajomość zasad fundraisingu – szczególnie korporacyjnego
 • Znajomość rynku edukacyjnego w Polsce
 • Zrozumienie komercjalizacji produktów B + R
 • Wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne w tym umiejętność stosowania różnych strategii negocjacyjnych
 • Biegła znajomość języka angielskiego C1
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Kreatywność
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Uczciwość i wysokie standardy etyki zawodowej
Warto z nami pracować:
 • Zapewniamy umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika
 • Umożliwiamy rozwój kompetencji w obszarze współpracy biznesowej
 • Zapewniamy pracę w zgranym i kreatywnym zespole
 • Umożliwiamy możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • Zapewniamy benefity pracownicze (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie karty MultiSport, dofinansowanie nauki języka obcego, vouchery do CNK, dostęp do Legimi, świadczenia z ZFŚS)

 


W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


1. Informujemy, ze administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”).

2. Te dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane zbierane są w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CNK.

4. Dane przetwarzane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez CNK, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia.

5. Informujemy, że podane w zgłoszeniu dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ponadto informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym jest warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy udział w prowadzonym przez CNK procesie rekrutacyjnym.

10. Decyzje dotyczące podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Kontakt z CNK, w tym z osobą realizująca w CNK obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@kopernik.org.pl.


Więcej o Centrum Nauki Kopernik na www.kopernik.org.pl

APLIKUJ TERAZ