Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 • Firma: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-09-08

Ogłoszenie numer: 7456482, z dnia 2022-09-08

Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

Do głównych zadań zastępcy kierownika działu zamówień publicznych będzie należało między innymi:

 • nadzór nad udzielanymi przez Instytut zamówieniami publicznymi w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 • zapewnianie prawnej i formalnej zgodności w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych na rzecz jednostek/komórek organizacyjnych Instytutu, w tym dla kierowników projektów badawczych i innych, jak również projektów współfinansowanych ze środków europejskich;
 • nadzór nad przygotowywaniem i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym nad sporządzaniem dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • aktualizacja i opracowanie wewnętrznych regulaminów, procedur i regulacji dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;
 • sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i terminowym sporządzeniem rocznego sprawozdania Instytutu z udzielonych zamówień i przekazaniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • merytoryczna kontrola i kierowanie pracą kilkunastoosobowego zespołu Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe

 • znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych;

 • umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych;

 • kilkuletnie doświadczenie w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego, w tym min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami lub koordynowaniu ich pracy;

 • umiejętność analizy ryzyka i rozwiązywania problemów;

 • samodzielność w działaniu, umiejętność zarządzania zespołem oraz organizacji własnej pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,

 • inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

 • samodzielności oraz umiejętności w podejmowaniu decyzji,

 • ukierunkowania na współpracę

 • sumienność w wykonywaniu obowiązków,

 • umiejętność skutecznej komunikacji oraz negocjacji,

 • obsługa pakietu MS Office,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • odporność na stres,

 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu na umowę o pracę,

 • interesującą i samodzielną pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • możliwość rozwoju kompetencyjnego,

 • dodatkowe benefity (dofinansowanie wypoczynku indywidualnego, karta sportowa).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ