Kontroler Finansowy Kontraktu

 • Firma: ALTOR Sp. z o. o.
 • Lokalizacja: łódzkie
 • Data publikacji: 2022-06-20

Ogłoszenie numer: 7146546, z dnia 2022-06-20

ALTOR Sp. z o. o.

Firma Altor Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim poszukuje pracownika na poniższe stanowisko na teren budowy tunelu w Łodzi.
Inwestycja pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” realizowane przez Konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Energopol-Szczecin S.A. zwanymi Wykonawcami Projektu.

Kontroler Finansowy Kontraktu

Miejsce pracy: Łódź

 

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (na podstawie otrzymanych obmiarów wykonanych robót) oraz innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur sprzedażowych.
 • Terminowe egzekwowanie Oświadczeń wystawianych przez Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców.
 • Terminowe przygotowywanie, sporządzanie i przesyłanie wniosków o PŚP wraz z niezbędnymi Oświadczeniami oraz załącznikami do Biura Inżyniera Kontraktu na potrzeby uzyskania zatwierdzonego Przejściowego Świadectwa Płatności stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.
 • Przygotowanie rozliczeń Zleceń Wewnętrznych w ramach Kontraktu.
 • Przygotowywanie harmonogramów fakturowania, przerobów i płatności.
 • Współpraca w przygotowywaniu dokumentów do zamknięcia miesiąca.
 • Współpraca przy aktualizacji budżetów kontraktu.
 • Opracowywanie raportów finansowych na Kontrakcie, zestawień oraz innych opracowań wynikających z bieżących potrzeb Kontraktu.
 • Kontrola we współpracy z Przełożonym dokumentów rozliczeniowych robót pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami, sporządzanych przez Kierownika/Inżyniera Branżowego – protokół zaawansowania robót.
 • Bieżąca koordynacja i administracja projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym.
 • Ewidencja PŚP z załącznikami i fakturami.
 • Współpraca przy weryfikacji przepływów finansowych Kontraktu (płatności za faktury wystawione oraz otrzymane).
 • Przygotowywanie raportów do Centrali zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Współpraca z Dyrektorem Kontraktu i Kierownikiem Budowy /Kierownikami Robót i ich zespołem oraz pozostałymi Działami Spółki.
 • Kontrola ilości materiałów dostarczonych/wbudowanych/sprzedanych informacji finansowych wynikających z warunków Kontraktu, na potrzeby DHK i DTK.
 • Przygotowywanie i archiwizacja dokumentów rozliczeniowych w ramach dokumentacji powykonawczej.
 • Przekazanie do archiwum Spółki wszystkich dokumentów rozliczeniowych z IK/Zamawiającym oraz Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami.
 • Egzekwowanie i kontrola zabezpieczenia należytego wykonania w ramach podpisanych umów z Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami.
 • Przygotowywanie, zgodnie z dekretacją Dyrektora Technicznego/Handlowego Kontraktu, odpowiedzi na bieżącą korespondencję kontraktową w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Przygotowywanie, zgodnie z dekretacją Dyrektora Technicznego/Handlowego Kontraktu, odpowiedzi na bieżącą korespondencję z Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Obowiązek zapoznania się z Umowami Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców oraz egzekwowanie zapisów wynikających z tych umów w tracie realizacji prac.
 • Bieżące wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności.
 • Znajomość Prawa Budowlanego, procedur FIDIC, procesów i terminologii budowlanej.
 • J. angielski – poziom średniozaawansowany
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, MS Project.
 • Komunikatywność, operatywność.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa i przedsiębiorczość.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zatrudnienie przy realizacji ciekawego projektu,
 • Udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Odpowiedzialne stanowisko,
 • Pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • JTI GBS

  Finance Controller - Cross Functional

  mazowieckie

  Our offer includes: A competitive pay (together with annual bonus) and an attractive benefits package including medical care, Multisport card, life insurance, pension plan Ambitious goal to set up new Global Business Center Complex environment of working with...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.

  Kontroler finansowy

  opolskie

  Jako Kontroler finansowy będziesz odpowiedzialny za: Współudział w przygotowywaniu rocznego budżetu, planu wieloletniego oraz kontroli ich realizacji i analizę odchyleń, w cyklach miesięcznych; Analizowanie rentowności według produktów, kanałów...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • ISS Facility Services Sp. z o.o.

  Kontroler Finansowy

  małopolskie

  Twój zakres obowiązków Zarządzanie rezerwami na koszty/przychody Nadzór nad jakością, kompletnością i poprawnością danych finansowych na kontrakcie, wyjaśnianie odchyleń i różnic Kontrola przychodów i kosztów Nadzór nad obiegiem dokumentów...

  Data dodania: 2022-06-23

  poznaj szczegóły