Kontroler Finansowy Kontraktu

 • Firma: ALTOR Sp. z o. o.
 • Lokalizacja: łódzkie
 • Data publikacji: 2022-08-27

Ogłoszenie numer: 7363497, z dnia 2022-08-27

ALTOR Sp. z o. o.

Firma Altor Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim poszukuje pracownika na poniższe stanowisko na teren budowy tunelu w Łodzi.
Inwestycja pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” realizowane przez Konsorcjum firm w składzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz Energopol-Szczecin S.A. zwanymi Wykonawcami Projektu.


Kontroler Finansowy Kontraktu

Miejsce pracy: Łódź, Budowa Tunelu Średnicowego

 

Opis stanowiska

 • Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (na podstawie otrzymanych obmiarów wykonanych robót) oraz innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur sprzedażowych.
 • Terminowe egzekwowanie Oświadczeń wystawianych przez Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców.
 • Terminowe przygotowywanie, sporządzanie i przesyłanie wniosków o PŚP wraz z niezbędnymi Oświadczeniami oraz załącznikami do Biura Inżyniera Kontraktu na potrzeby uzyskania zatwierdzonego Przejściowego Świadectwa Płatności stanowiącego podstawę do wystawienia faktury.
 • Przygotowanie rozliczeń Zleceń Wewnętrznych w ramach Kontraktu.
 • Przygotowywanie harmonogramów fakturowania, przerobów i płatności.
 • Współpraca w przygotowywaniu dokumentów do zamknięcia miesiąca.
 • Współpraca przy aktualizacji budżetów kontraktu.
 • Opracowywanie raportów finansowych na Kontrakcie, zestawień oraz innych opracowań wynikających z bieżących potrzeb Kontraktu.
 • Kontrola we współpracy z Przełożonym dokumentów rozliczeniowych robót pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami, sporządzanych przez Kierownika/Inżyniera Branżowego – protokół zaawansowania robót.
 • Bieżąca koordynacja i administracja projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym i rachunkowym.
 • Ewidencja PŚP z załącznikami i fakturami.
 • Współpraca przy weryfikacji przepływów finansowych Kontraktu (płatności za faktury wystawione oraz otrzymane).
 • Przygotowywanie raportów do Centrali zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
 • Współpraca z Dyrektorem Kontraktu i Kierownikiem Budowy /Kierownikami Robót i ich zespołem oraz pozostałymi Działami Spółki.
 • Kontrola ilości materiałów dostarczonych/wbudowanych/sprzedanych informacji finansowych wynikających z warunków Kontraktu, na potrzeby DHK i DTK.
 • Przygotowywanie i archiwizacja dokumentów rozliczeniowych w ramach dokumentacji powykonawczej.
 • Przekazanie do archiwum Spółki wszystkich dokumentów rozliczeniowych z IK/Zamawiającym oraz Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami.
 • Egzekwowanie i kontrola zabezpieczenia należytego wykonania w ramach podpisanych umów z Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami.
 • Przygotowywanie, zgodnie z dekretacją Dyrektora Technicznego/Handlowego Kontraktu, odpowiedzi na bieżącą korespondencję kontraktową w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Przygotowywanie, zgodnie z dekretacją Dyrektora Technicznego/Handlowego Kontraktu, odpowiedzi na bieżącą korespondencję z Podwykonawcami/Dostawcami/Usługodawcami w zakresie wykonywanych obowiązków.
 • Obowiązek zapoznania się z Umowami Podwykonawców/Dostawców/Usługodawców oraz egzekwowanie zapisów wynikających z tych umów w tracie realizacji prac.
 • Bieżące wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności.
 • Znajomość Prawa Budowlanego, procedur FIDIC, procesów i terminologii budowlanej.
 • J. angielski – poziom średniozaawansowany
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, MS Project.
 • Komunikatywność, operatywność.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa i przedsiębiorczość.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Zatrudnienie przy realizacji ciekawego projektu,
 • Udział w ciekawych i odpowiedzialnych zadaniach,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Odpowiedzialne stanowisko,
 • Pracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ