Kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2021-02-02
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73831

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca pod presją czasu. Praca w budynku czterokondygnacyjnym z windą, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, na pierwszym piętrze z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu rozpatrzenia wniosków, odwołań i zażaleń oraz opracowuje kończące te postępowania projekty rozstrzygnięć wydawanych przez dyrektora izby administracji skarbowej jako organ odwoławczy lub organ pierwszej instancji, w sprawach z zakresu podatków dochodowych, wpłat z zysku, podatku tonażowego, innych niepodatkowych należności budżetowych oraz podatków zniesionych, odpowiedzialności podatkowej spadkobierców i następców prawnych, odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści, uznania za odrębny podmiot podatkowy wyodrębnionych kościelnych jednostek organizacyjnych, w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika i inkasenta.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu rozpatrzenia wniosków w sprawach uchylenia lub zmiany postanowień i decyzji, stwierdzenia nieważności i wznowienia postępowania w zakresie, o którym mowa w zadaniu 1.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których mowa w zadaniach 1 i 2 w celu ustosunkowania się do zarzutów.
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne, w celu odniesienia się do zarzutów strony albo zaskarżenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa oraz Ustaw o podatkach dochodowych.
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

  • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

   Starszy kontroler skarbowy

   podkarpackie

   Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji...

   Data dodania: 2021-02-18

   poznaj szczegóły
  • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

   Kontroler skarbowy

   małopolskie

   Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności, - obsługa innych urządzeń biurowych,...

   Data dodania: 2021-02-16

   poznaj szczegóły
  • Izba Administracji Skarbowej w Opolu

   Ekspert skarbowy

   opolskie

   Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: · praca o charakterze administracyjno-biurowym, · nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), · zagrożenie korupcją, · zagrożenie naciskami grup...

   Data dodania: 2021-02-16

   poznaj szczegóły