Koordynator / Koordynatorka projektu

 • Firma: Fundacja ADRA w Polsce
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2022-05-25

W ramach obowiązków będzie wsparcie koordynacji projektów pomocy osobom zmuszonym do opuszczenia Ukrainy wz. z trwającym konfliktem zbrojnym.

Koordynator / Koordynatorka projektu
Miejsce pracy: Warszawa
Zakres obowiązków:
 • Ewidencjonowanie wydatków,
 • Sporządzanie raportów,
 • Przygotowanie budżetów i ich aktualizacja
 • Przygotowanie umów, formularzy i dokumentacji,
 • Nadzór nad pracą i wspieranie koordynatorów regionalnych,
 • Udział w spotkaniach z partnerami i donorami,
 • Udział w rekrutacjach i prowadzenie onboardingu,
 • Wsparcie kierownika programu.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinach nauk społecznych/ stosunków międzynarodowych/ finansów/ prawa lub pokrewnych,
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,
 • Znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem,
 • Zdolność do efektywnej pracy dynamicznie zmieniającym się i stresującym środowisku,
 • Doświadczenie w pracy związanej z migracjami/ integracją społeczną będzie atutem,
 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych i/lub w sektorze pomocy humanitarnej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • Umowę w zależności od preferencji kandydata,
 • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,
 • Elastyczny czas pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji humanitarnej ADRA działającej w przeszło 100 krajach świata. W Polsce oficjalnie rozpoczęła swoją działalność z końcem roku 2009. Jako swój cel postawiła sobie prowadzenie działalności dobroczynnej – więcej https://www.adra.pl/

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA ADRA POLSKA (dalej: Fundacja), KRS: 0000342704. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podanie wskazanych danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Fundacja przetwarza dane osobowe w powyższym celu przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Fundację danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Fundację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad przetwarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Fundacji opisano na stronie www.adra.pl/RODO. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@adra.pl. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. imię, nazwisko, adres, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa obowiązującego. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane osobowe, nie umieszczaj ich w zgłoszeniu.
APLIKUJ TERAZ