Młodszy kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Lokalizacja: mazowieckie
 • Data publikacji: 2023-11-10
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Łosice
Ogłoszenie o naborze Nr 129770

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy zlokalizowane jest w budynku dwukondygnacyjnym, częściowo przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Klatka schodowa na piętro budynku i toaleta na parterze przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy na piętro, brak oznaczeń dla niewidomych oraz urządzeń specjalistycznych umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. W pomieszczeniach występuje oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zarządza ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikuje obszary zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych w celu jego zminimalizowania lub jego wyeliminowania.
 • Typuje podmioty do czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządza plany kontroli w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego egzekwowania obowiązków podatkowych.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Bada zasadność zwrotu podatków w celu zapobieżenia ich wyłudzeniom.
 • Przekazuje wnioski o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do właściwych państw członkowskich w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Realizuje zadania związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w celu wymiany informacji z państwami Unii Europejskiej w zakresie prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.
 • Analizuje informacje dostępne w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych w celu zapobiegania powstawaniu nadużyć i nieprawidłowości.
 • Na bieżąco obsługuje i analizuje informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w podatkach lub księgowości albo powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Te ogłoszenia mogą Cię zainteresować:

 • Hirsch Porozell Sp. z o.o.

  Kontroler / Kontrolerka finansowy

  dolnośląskie

  Zakres obowiązków: Przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych zgodnie z zasadami raportowymi Grupy Przygotowywanie budżetu rocznego i prognoz krótkoterminowych (ze wsparciem Zarządu) Raportowanie wyników finansowych oraz innych istotnych KPI do Grupy...

  Data dodania: wczoraj

  poznaj szczegóły
 • NES Global Talent

  Kontroler Finansowy

  mazowieckie

  Zakres obowiązków: Samodzielne przygotowywanie raportów statutowych (P&L, bilans, cash flow) Tworzenie raportów zarządczych (analizy, rekomendacje, podsumowania, odchylenia) Aktywny udział w cyklicznych zamknięciach Sporządzanie raportów na potrzeby...

  Data dodania: 2023-11-28

  poznaj szczegóły
 • Headcount Solutions Polska Sp. z o.o.

  Financial Controller

  mazowieckie

  Our client international design and construction company seeks an experienced Financial Controller. Key Responsibilities Core Finance Ensure general ledger and financial statements are complete and accurate Ensure that payables, receivables, and invoicing...

  Data dodania: 2023-11-28

  poznaj szczegóły