Młodszy kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Lokalizacja: podlaskie
 • Data publikacji: 2021-01-27
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 73593

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze  budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, weryfikuje i dokonuje obsługi wymiarowej złożonych dokumentów w eksploatowanych systemach informatycznych (w tym dokumentów złożonych drogą elektroniczną).
 • Udziela ogólnej informacji podatkowej na stanowisku pracy w Centrum Obsługi.
 • Weryfikuje poprawność i rzetelność złożonych zeznań, deklaracji, informacji, itp., w uzasadnionych przypadkach przeprowadza czynności sprawdzające.
 • Obsługuje czynne żale, sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego.
 • Analizuje wartości rynkowe rzeczy i praw majątkowych będących podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od spadków i darowizn.
 • Przygotowuje zaświadczenia na wnioski podatników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Umiejętność argumentowania
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ