Młodszy kontroler skarbowy

 • Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
 • Lokalizacja: podlaskie
 • Data publikacji: 2021-10-29
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Suwałki
Ogłoszenie o naborze Nr 86675

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno- biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie urządzeń  biurowych (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu oraz w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera, 

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy, nie posiada windy,

 • węzeł sanitarny  na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Analizuje dokumenty źródłowe w powiązaniu z ewidencją księgową w trakcie kontroli. Przeprowadza analizę dowodów i informacji uzyskanych od innych organów i instutucji.
 • Przygotowuje projekty protokołów dokumentujących przeprowadzone czynności oraz projekty pism, postanowień, wyników kontroli i decyzji.
 • Opracowuje projekty wniosków do finansowych organów postępowania przygotowawczego oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z ustaleniami dokonanymi w toku prowadzonych kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych. Uczestniczy w gromadzeniu materiału dowodowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ